Pressmeddelanden

Volvo Personvagnars presenterar City Safety - en unik lösning för att undvika kollisioner i låga farter

           

Volvo Personvagnars unika City Safety kommer att vara standard i nya Volvo XC60, som introduceras i Volvohandeln i slutet av 2008. City Safety kan hjälpa bilföraren att undvika lågfartskrockar i låga hastigheter. Om föraren är på väg att köra in i ett framförvarande fordon och inte agerar i tid, bromsar bilen själv.

 

Volvo Personvagnar uppskattar att tekniken har potential att förhindra hälften av alla påkörningar bakifrån.

 

- City Safety ger fördelar för alla inblandade. Risken för whiplash-skador undviks eller begränsas

i båda bilarna. Dessutom kan tekniken hjälpa till att minska eller i bästa fall eliminera kostnaderna för reparationer av båda fordonen, säger Jonas Ekmark, som är ansvarig för förebyggande säkerhet vid Volvo Personvagnars Bilsäkerhetscentrum.

 

Om fordonet framför plötsligt bromsar och City Safety beräknar att en kollision är trolig förbereds bilens bromsar för att hjälpa föraren att undvika en olycka genom att kunna bromsa effektivare eller göra en undanmanöver. Känner City Safety av att föraren behöver mer hjälp kommer bilen bromsa själv genom hydraulisk pumpaktiviering.

 

Enligt statistiken sker 75 procent av alla rapporterade kollisioner i hastigheter upp till 30 km/h. Dessutom är konsekvenserna av småkrockar ofta så begränsade att alla inte rapporteras in till försäkringsbolagen. Men även de allra minsta sammanstötningarna kostar tid och pengar att åtgärda.

 

City Safety är aktivt i hastigheter upp till 30 km/h. Om den relativa hastighetsskillnaden mellan fordonen är under 15 km/h kan krocken undvikas helt. Mellan 15 och 30 km/h handlar det om att få ner hastigheten så mycket som möjligt innan kollisionen.

 

Optisk radar övervakar framförvarande trafik

City Safety håller ett öga på framförvarande trafik med hjälp av en lasersensor som är inbyggd
i framrutans överdel i höjd med innerbackspegeln. Den kan upptäcka fordon som befinner sig
upp till 6 meter framför den egna bilens främre stötfångare.

 

City Safety är programmerat för att reagera på framförvarande fordon som antingen är stillastående eller rör sig i samma riktning som den egna bilen.

 

Med utgångspunkt från avståndet till föremålet framför och den egna hastigheten beräknar tekniken 50 gånger per sekund vilken inbromsningshastighet som behövs för att undvika en kollision. Om den beräknade bromskraften överstiger en viss nivå utan att föraren agerar anses faran för en krock vara överhängande.

 

City Safety bidrar då till att undvika eller minska konsekvenserna av kollisionen genom att aktivera bilens bromsar eller automatbromsa och slå av gaspådraget.

 

Vissa begränsningar

City Safety har samma begränsningar som alla optiska tekniker, dvs. att sensorns kapacitet kan begränsas av dimma, snö eller kraftigt regn.

 

Det är därför nödvändigt att hålla rutan fri från smuts, is eller snö. Om sensorn är blockerad får föraren via bilens informationsdisplay en uppmaning att rengöra ytan. City Safety fungerar lika bra dag som natt.

 

- Det är viktigt att understryka att tekniken inte befriar föraren från ansvaret att köra med tillräckliga marginaler för att undvika kollisioner. Den automatiska bromsfunktionen aktiveras först när en krock är nära förestående. City Safety hjälper då till att begränsa konsekvenserna av, eller i vissa fall undvika den förestående kollisionen, säger Jonas Ekmark.

 

För mer information är du välkommen att besöka Volvo Personvagnars Newsroom på www.media.volvocars.com eller kontakta: Maria Bohlin, mbohlin1@volvocars.com, tel: 031-325 70 79.

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.