Pressmeddelanden

Eleverna som blir först med att lära sig reparera Volvo V60 Laddhybrid

Fordons- och transportprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka blir pilotskola för att lära sig service, reparationer och diagnostik på Volvo V60 Laddhybrid. Volvo Car Customer Service skänker bilen. Syftet är att för blivande fordonsmekaniker ta fram bästa möjliga utbildningssätt för framtidens bilar.

 - Vi vill verifiera och dra lärdomar om hur man utbildar på service, reparationer och diagnostik för en ny typ av bil med avancerad teknik som kommer bli allt vanligare på framtidens bilar, säger Mikael Magnusson, fordonsansvarig för utbildningsbilar på gymnasieskolor i de nordiska länderna på Volvo Car Customer Service.

 Volvo V60 Laddhybrid lanserades på marknaden förra året. Den räknas som supermiljöbil i Sverige och är Volvo Cars första Laddhybrid. Drivningen sker med el och diesel. Bilen har tre lägen. Den kan köras på ren el, som hybrid eller i powerläge då bilen använder full effekt på el- och dieselmotor samtidigt.

 

-Vi startade vårt pilotprojekt med att certifiera lärarna på skolan. Efter det följer leverans av bil och utrustning, säger Mikael Magnusson.

- Därefter vill vi lära oss vilka utbildningssteg som är lämpliga att lägga när i tiden under den tre-åriga utbildningen. Vi vill också titta närmare på om det finns särskilt svåra eller komplicerade moment som vi behöver ta hänsyn till, fortsätter han.

 

 Tanken är att hämta erfarenhet från Kungsbacka för att veta hur man bäst lägger upp utbildningen innan den rullas ut på andra skolor i landet.

-För oss är det en fantastisk möjlighet att få vara pilotskola och utveckla vår undervisning . Vi har alltid försökt att ligga i framkant med att erbjuda den senaste tekniken. Vi har till och med ansökt om att få ha en YH-utbildning på laddhybrider, säger Tommy Isaksson, lärare för årskurs två och tre på fordons- och transportprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium.

- Vi har haft Volvobilar på skolan i många år. Vi är mycket imponerade av Volvo V60 Laddhybrid som i allra högsta grad har en avancerad teknik, fortsätter han.

 

Volvo Car Customer Service har levererat bilar till landets gymnasieskolor för undervisningssyfte under 20 års tid. Totalt handlar det om cirka 500 bilar som landets blivande fordonsmekaniker har fått öva på. Bilarna leasas normalt av skolorna och det är Volvos samarbetspartner Polestar som står för de praktiska arrangemangen.

-Vi gjorde en lyckad lansering av våra utbildningsbilar i början av 2000-talet. I dag är vi nästan ensamma om på marknaden att erbjuda bilar i utbildningssyfte till landets gymnasieskolor, säger Mikael Magnusson.

 

Sökord:
V60 Twin Engine, 2014, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.