Pressmeddelanden

Ny skalbar produktarkitektur låter Volvo Car Group rulla snabbare mot en krockfri framtid

 

De nya möjligheterna till elegant formgivning är de mest visuellt uppenbara fördelarna med Volvo Car Groups nya skalbara produktarkitektur (SPA) - men det finns flera andra positiva aspekter. Den geniala nya arkitekturen gör det också möjligt för företaget att befästa sin ledande ställning inom säkerhetsteknik och ta ett stort steg på vägen mot målet som definierats för år 2020 - att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvo.

 

Nya oberoende data från informationssystemet STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) visar att moderna Volvobilar har nästan 60 procent lägre skadefrekvens jämfört med genomsnittliga moderna fordon i Sverige, ett land som redan har en av de lägsta skadefrekvenserna i världen.

 

Holistiskt fokus

Den nya SPA-arkitekturen möjliggör betydande förbättringar både när det gäller att erbjuda skydd i värsta fallet-scenarier och att skapa innovativa funktioner som stödjer föraren i sin strävan att undvika olyckor.

 

– Vi behåller vår kompromisslösa inställning att vi ska erbjuda överlägset krockskydd", säger Jan Ivarsson, chef för Säkerhetsstrategi och Kravsättning inom Volvo Cars. Han tillägger: – Den nya arkitekturen öppnar för ytterligare förbättringar. Sju procent av säkerhetsburen i den ursprungliga XC90 var utförd i varmformat borlegerat stål. Strukturen i den kommande helt nya XC90 består till över 40 procent av varmformat stål, vilket ger materialet avsevärt högre hållfasthet, utan att öka volym eller vikt.

 

Unik elektrisk arkitektur

Den nya arkitekturen har en banbrytande ny struktur hos elsystemet - en struktur som höjer bilens intelligensnivå avsevärt. Grundtanken är att göra det enkelt att lägga till avancerade funktioner och snabbt implementera ny teknik inom snabbt föränderliga områden som mikroprocessor-, sensor- och kamerateknik.

 

I princip består den elektriska arkitekturen av ett nätverk med fyra domänmastrar - fordonsdynamik, säkerhet, kaross och infotainment.

 

– Varje master kan anslutas till varje enskild enhet i hela arkitekturen. Det innebär att vi har ett enda nervsystem som ger full kontroll över alla anslutningar i bilen, säger Peter Mertens, Senior Vice President, Research & Development.

 

Ett holistiskt system som är byggt utgående från människor

Föraren är bokstavligen kärnan i Volvo Cars holistiska synsätt, som bygger på verkliga trafiksituationer. Föraren omges på alla sidor av teknik som skyddar mot riskabel kontakt med världen utanför kupén:

 

Omfamnar föraren

Föraren och passagerarna skyddas från alla håll av lösningar utformade för att på ett smart sätt absorbera energi från olika typer av kollisioner. Säkerhetsteknik - som säkerhetsbälten, bältessträckare, whiplashskydd, krockkuddar och krockgardiner - förbättras kontinuerligt.

 

I bilar baserade på den nya SPA-arkitekturen ökar de smarta bältessträckarna bältenas kvarhållningsförmåga före och under en kollision.Ett exempel är den bakåtriktade radarn som förvarnar för påkörning bakifrån. Funktionen ger tid att sträcka säkerhetsbältena i förväg för att hålla förare och passagerare bättre på plats.

 

Kalkylerad styrka

Den nya, patenterade SPA-säkerhetsburen, med sin blandning av olika stålsorter, har gjorts starkare och smartare. Den överlägsna hållfastheten beror på ökad användning av borlegerat stål.

 

Crash avoidance

Kamera-, radar- och sensortekniken har utvecklats för att upptäcka fler objekt runt bilen och för att erbjuda stöd vid högre hastigheter och i fler situationer, till exempel vid övergångsställen.

 

– Ett av de viktigaste fokusområdena inom tekniken för kollisionsundvikande är att förhindra oavsiktliga avåkningar genom autonoma styringripanden i kritiska situationer. Oavsiktlig avåkning är den kollisionstyp som ger upphov till flest dödsfall och svåra personskador i modern trafik, säger Jan Ivarsson.

 

De nya funktionerna inkluderar detektering av stora djur och fotgängare även vid körning i mörker - med påföljande automatisk bromsning.

 

Förbättra körupplevelsen

Sensorerna som används av kollisionsundvikande funktioner tillämpas också i det växande utbudet av lösningar som gör körningen behagligare genom att förenkla komplexa trafiksituationer. Här kan nämnas Adaptive Cruise Control med styrassistans, som har införts i den kommande helt nya XC90. Bilen följer automatiskt framförvarande fordon i köer. Plattformen med skalbar arkitektur är också avsedd att ge utrymme för ny autonom teknik - ända fram till införandet av självkörande bilar.

 

Se runt hörnet

För att tillåta kommunikation med andra fordon vidgar infrastrukturen förarens teoretiska synfält bortom kapaciteten hos kamera, radar och sensorer. Med denna Car2Car- och Car2Infrastructure-teknik införd kan viktig information delas och utbytas - för att ge en bekvämare och säkrare bilresa.

 

Tekniken öppnar upp en mängd säkerhets- och stödmöjligheter, till exempel att mäta däckens friktion mot vägen, ge varningar i god tid och söka alternativa färdvägar för att undvika köer, skapa grön våg och hitta gratis parkeringsplatser.

 

I ständig kontakt med omvärlden

Den moderna människans strävan att vara ständigt uppkopplad börjar leta sig in i bilen. Denna anslutbarhet kan utnyttjas för att göra körningen säkrare och bekvämare - men att vara uppkopplad i förarsätet kan också vara en säkerhetsrisk.

 

Önskan att vara online kan avleda förarens uppmärksamhet från vägen. Detta är ett område där Volvo Cars tror att autonom körning kommer att spela en viktig roll. Att inte behöva övervaka körningen kontinuerligt i vissa situationer ger föraren tillfälle att koncentrera sig på något annat.

 

– Att tillåta bilen att agera autonomt är en avgörande faktor på vägen mot visionen av framtida bilar som inte kommer att krocka alls. Den teknik som möjliggörs av vår nya skalbara produktarkitektur kommer att föra oss betydligt närmare det slutliga målet, avslutar Jan Ivarsson.

Sökord:
Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.