Pressmeddelanden

Volvos miljöpris till Amory B. Lovins, Rocky Mountain Institute

"Problemen med klimatförändringen kan lösas, om världen lär sig spara energi"

 

En av världens mest kända förespråkare för energieffektivisering, Amory B. Lovins, chefsforskare på Rocky Mountain Institute i Colorado, får Volvos Miljöpris 2007 vid en ceremoni i Stockholm den 1 november. Priset på 1,5 mkr delas ut av en oberoende stiftelse och pristagaren utses av en jury bestående av internationellt erkända forskare inom ekonomi och miljövetenskap.

 

I mer än 30 år har Amory Lovins förespråkat ett mer effektivt utnyttjande av energi istället för att bara öka energiproduktionen. Han hävdar att det finns tillräckligt med energi för att alla i världen ska kunna leva och röra sig bekvämt - under förutsättning att vi upphör med dagens energislöseri.

 

Han är mer optimistisk än de flesta forskare när det gäller att motverka den globala klimatförändringen.

 

- Det kan finnas klimatförändringar som redan gått så långt att vi inte kan vända utvecklingen. Men om så inte är fallet, kan problemet lösas enklare än vad de flesta tror. Om världens länder lär sig energieffektivisera i en takt som är 2 eller 3 gånger snabbare än vad som redan idag sker på många håll löser vi problemen, säger Amory Lovins.

 

Amory Lovins har tillsammans med sina kollegor på Rocky Mountain Institute, RMI, inte enbart gett ut böcker och rapporter om energieffektivisering. Redan i början av 1990-talet utvecklade han tillsammans med sina kollegor den ultralätta, mycket bränslesnåla konceptbilen "Hypercar". Numera arbetar han och andra på institutet också med att energieffektivisera tunga fordon, som lastbilar.

Institutets huvudbyggnad är konstruerad som en demonstrationsanläggning i energieffektivitet, så gott som oberoende av elnätet tack vare solceller och nya smarta tekniklösningar. Inomhus odlar man bananer i en tropisk trädgård och huset använder bara en bråkdel av den energi som man normalt skulle behövas för värme och varmvatten i en byggnad av den här storleken. Det är behaglig temperatur året om trots att det ligger på 2 200 meters höjd och vintrarna kan vara mycket kalla i Colorado.

 

- Energieffektivisering har en enorm potential, säger Amory Lovins. Vid omvandlig av kol i kraftverk till glödlampsljus utnyttjas bara ca 3 % av energin, och det är bara 0,3% av bränsleenergin vi tankar våra bilar med som faktiskt förflyttar föraren.

 

Han är mycket hoppfull inför framtiden. Inte minst för att det är många storföretag som idag arbetar med att energieffektivisera i sin verksamhet. Amory Lovins och hans kollegor arbetar bland annat som rådgivare till Wal-Mart, världens största detaljhandelskedja för att effektivisera deras energianvändning på varuhus och inom transportkedjan. Det amerikanska militära högkvarteret Pentagon var med och finansierade Amory Lovins senaste bok, "Winning the Oil Endgame", som innehåller noggranna beskrivningar av hur USA och andra länder kan minska sitt oljeberoende och inom några decennier helt sluta använda fossila bränslen.

 

- Inom en inte alltför avlägsen framtid, tror jag att vi helt kommer att kunna övergå till en blandning mellan elektricitet och väte för alla slags fordon, inklusive flygplan, säger Amory Lovins.

 

Volvos miljöpris - The Volvo Environment Prize - är ett årligt pris som går till personer som gjort framstående insatser för att förstå eller skydda miljön, antingen genom forskning eller genom tekniska eller socioekonomiska innovationer. Priset delas ut av en oberoende stiftelse med en jury som består av forskare inom ekonomi och miljövetenskap. Sedan priset delades ut första gången 1990 har det tilldelats 33 personer. Bland pristagarna ingår många kända namn, varav tre också fått Nobelpriset.

 

Aktiviteter i samband med Volvos miljöpris

Amory Lovins kommer att ta emot Volvo Environment Prize av prins Carl Philip vid en ceremoni i musiksalen på Nybrokajen 11 i Stockholm den 1 november 2007. Middag med särskilt inbjudna gäster äger rum på Grand Hotel.

Dagen innan den 31 oktober deltar han i ett seminarium på IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin i Stockholm, är hedersgäst på en mottagning hos USA: s ambassadör Michael Wood och deltar på kvällen i en middag på Nobelmuseet. Den 1 november är Amory Lovins inbjuden till lunch med miljöminister Andreas Carlgren. Innan han kommer till Stockholm för att ta emot priset deltar Amory Lovins också på seminarier på Volvo och på Chalmers Tekniska Högskola.

 

För mer information om hans program och intervjuer med media, vänligen kontakta Claes Sjöberg, Tomorrow Media 070-662 64 71 eller Linda Hagström, Volvo Event Management  031 -66 91 04.

 

Följande material om miljöpristagaren Amory Lovins finns på http://www.environment-prize.com/

 

-  Bilder på Amory Lovins och Rocky Mountain Institute

-  Tidning på engelska om Volvo Environment Prize 2007 (PDF)

-  Film om årets miljöpristagare Amory Lovins att se via länk eller nedladdningsbar (ca 9min 30 sek, 122 MB)

 

 

 

Sökord:
Miljö VPS, Utmärkelser
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.