Pressmeddelanden

Volvo Car Group rapporterar försäljningen för juli: Försäljningen ökade med 14 procent efter stark tillväxt i Kina och Europa

Volvo Car Group rapporterar försäljningen för juli:

Försäljningen ökade med 14 procent efter stark tillväxt i Kina och Europa

 

Volvo Car Group rapporterar en global försäljning på 33,650 bilar för juli månad, en ökning med 14 procent jämfört med samma månad 2012. Återigen ökade Kina kraftigt och även försäljningen i Europa ökade markant tack vare framgångarna för Volvo V40. För perioden januari till juli minskade den globala försäljningen med 3,2 procent.

 

USA var Volvo Cars' största marknad i juli med 5,908 sålda bilar, vilket innebar en ökning med 3,3 procent jämfört med samma månad förra året. Volvo S60 och XC60 stod för merparten av försäljningen.

 

Volvo Kina fortsätter att rapportera snabb tillväxt och försäljningen i juli växte med 61,6 procent till 4,640 bilar. Majoriteten av de sålda bilarna utgjordes av XC60 modellen vilken nådde 2,278 sålda bilar - ett nytt försäljningsrekord för en enskild månad.

 

Volvo fortsatte att utvecklas betydligt bättre än marknaden i Sverige och i juli ökade kundleveranserna med 15,1 procent till 3,258 bilar. Volvo behåller sin ledande position på marknaden. Volvos V-modeller V70, V60 och V40 dominerar försäljningen i Sverige. Även övriga Europa rapporterade en markant tillväxt i juli. Flera europeiska marknader ökade sin försäljning där merparten av ökningen förklarades av Nederländerna och V40 modellen.

 

Försäljningsläget (leveranser till slutkund) för Volvo Car Group:

 

 

Juli

 

Januari - Juli

               
 

2012

2013

Förändring

 

2012

2013

Förändring

               

Kina

2 872

4 640

61,6%

 

24 250

33 342

37,5%

               

USA

5 720

5 908

3,3%

 

40 337

38 486

-4,6%

               

EU20*

14 599

17 056

16,8%

 

137 878

126 839

-8,0%

               

 varav Sverige

2 831

3 258

15,1%

 

29 127

28 643

-1,7%

               

Övriga världen

6 314

6 046

-4,2%

 

48 349

44 100

-8,8%

               

TOTALT

29 505

33 650

14,0%

 

250 814

242 767

-3,2%

 

Volvo XC60 var den mest sålda modellen i juli med 8,810 sålda bilar (2012: 7,792), följd av Volvo V40 som nådde 7,057 bilar (1,328). Inklusive Cross Country versionen såldes 8,533 bilar av V40 modellen. Den tredje mest sålda modellen var Volvo S60 med 4,846 bilar (5,057).

 

 

*EU20 omfattar Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Spanien, Italien, Grekland, Portugal, Storbritannien, Irland, Tyskland, Schweiz, Österrike, Polen, Ungern och Tjeckien

Sökord:
Företagsnyheter, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.