Pressmeddelanden

Sverige stöder Ryssland i dess trafiksäkerhetsarbete

 

Sverige hör till de länder i världen som har lägst antal trafikdödade. Svenska myndigheter och den svenska fordonsbranschen ombeds ofta att dela med sig av sina värdefulla kunskaper.
De svenska och ryska myndigheterna har för avsikt att öka erfarenhetsutbytet inom det viktiga trafiksäkerhetsområdet. Ett viktigt steg i denna riktning är trafiksäkerhetsseminariet i Moskva tisdagen den 25 september. Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar stöder detta initiativ tillsammans med Svenska Ambassaden och Svenska Handelskammaren.

 

Trafiksäkerhetsexpertisen samlad
De viktigaste svenska trafiksäkerhetsaktörerna har bjudits in för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till sina ryska kollegor. Tillsammans med de två Volvoföretagen deltar Vägverket, Vägtrafikinspektionen, Chalmers Tekniska Högskola och Brysselbaserade NGO ETSC (European Traffic Safety Council).


Lång säkerhetstradition
Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar har säkerheten som sina viktigaste kärnvärden och är världskända för att ligga i frontlinjen när det gäller trafiksäkerhet sedan flera decennier. För över 70 år sedan konstaterade Volvos grundare att "Bilar körs av människor. Därför är grundprincipen för allt vi gör hos Volvo - säkerhet - och så kommer det alltid att förbli". "Volvo har ständigt varit först i världen med säkerhetsuppfinningar som sedan har blivit standard i branschen", säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Cars Safety Centre. Ett exempel är säkerhetsburen som infördes i Volvo PV 444 redan 1944, tillsammans med den laminerade vindrutan, och som var en av de första större säkerhetsåtgärderna i företagets bilar. Trepunkts säkerhetsbälte - den viktigaste av alla Volvos uppfinningar - kom 1959. Detta anses vara en av de tekniska uppfinningar som räddat flest liv i mänsklighetens historia.


Andra exempel är när Volvo Lastvagnar var först i branschen med underkörningsskydd fram som standard på alla sina lastvagnar och alkolås som fabriksmonterat tillval. I det historiska perspektivet infördes trepunkts rullbälten med elektronisk spärr redan 1979.


Kunskaper som baseras på verkliga olyckor
Volvos ingående kunskaper om hur man utvecklar säkra bilar stöds av företagets omfattande databas över verkliga olyckor som omfattar fler än 36 000 olyckor med 60 000 inblandade personer, samt viktiga data för tunga fordon såsom lastbilar och bussar. Detta har gjort det möjligt för oss att fokusera på rätt frågor och att förstå vikten av ett nära samarbete mellan fordonstillverkare och de myndigheter som ansvarar för infrastrukturen", säger Lars-Göran Löwenadler, säkerhetschef hos Volvo Lastvagnar.


Fokus på att förebygga olyckor
Många av säkerhetssystemen i Volvos person- och lastbilar hjälper föraren att förhindra att en olycka sker. Under de senaste åren har Volvo presenterat ett antal förebyggande säkerhetssystem. Många av de senaste uppfinningarna presenterades i Integrated Safety Truck i Versailles i september. På Frankfurtmässan i mitten av september presenterade Volvo Personvagnar system som upptäcker om föraren blir okoncentrerad (Driver Alert Control) eller håller för kort avstånd till fordonet framför (Distance Alert).


Den svenska nollvisionen
Volvoföretagen tar även aktiv del i den svenska ambitionen att kraftigt minska olyckorna på de svenska vägarna - nollvisionen. 1996 skapade den svenska regeringen nollvisionen för olyckor på svenska vägar, med delmålet att halvera dödstalen inom en tioårsperiod från 1997 till 2007. "Vi bidrar till detta långsiktiga arbete genom att presentera förebyggande teknik som hjälper till att förhindra olyckor och skyddssystem som, när olyckan är ett faktum, kan bidra till att undvika skador och rädda liv", säger Ingrid Skogsmo. "Sverige har ett av världens lägsta antal trafikdödade. Detta är resultatet av ett långvarigt samarbete mellan myndigheter, forskningsinstitutioner och fordonsbranschen i Sverige med det gemensamma målet att spara liv på vägarna", avslutar Lars-Göran Löwenadler.


För utförligare information kontakta:

Volvo Personvagnar
Маria Bohlin, e-post till: mbohlin1@volvocars.com   +46 31 59 65 25
Svetlana Sokolova, e-post till: ssokolo1@volvocars.com,  +7 (495) 745-97-81
Alexey Kohzukhov, e-post till: akozhuk1@volvocars.com  +7 (495) 745-97-95

 

Volvo Lastvagnar
Claes Claeson, e-post till: claes.claeson@volvo.com   +46 31 66 39 08
Natalia Aleshina, e-post till: natalia.aleshina@volvo.com   +7 (495)961- 10-30

 

Sökord:
Säkerhet VPS, Kvalitet VPS, Teknik, Evenemang/aktiviteter, Allmänt VPS, Trygghet
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.