Pressmeddelanden

Volvo Personbilar Sverige AB (VPS) är ett helägt dotterbolag till Volvo Personvagnar AB, som i sin tur är helägt dotterbolag till Ford Motor Company.

Volvo Personbilar Sverige AB (VPS) är ett helägt dotterbolag till Volvo Personvagnar AB, som i sin tur är helägt dotterbolag till Ford Motor Company.

VPS ansvarar för försäljning av Volvos personbilar och reservdelar för Volvo. I dotterbolaget BIMA bedrivs grossistverksamhet för bland annat verkstadsutrustning och tillbehör för verkstäder.

Under 2007 registrerade VPS 63 963 Volvobilar och Sverige är därmed Volvos näst största marknad efter USA. Marknadsandelen för 2007 var 20,84 procent. Under 2007 var omsättningen drygt 15 miljarder kronor.

VPS har ett heltäckande återförsäljarnät, med 75 huvudanläggningar och därutöver ett stort antal filialer.

Volvo Personbilar Sverige AB har genom sina dotterbolag i Danmark, Norge och Finland generalagenturen för Volvo i Norden. Volvos produkter och tjänster tillhandahålles genom drygt 320 återförsäljarställen i Norden med runt 80 000 sålda bilar under 2007.

 

 

 

 

Volvo Personbilar Sverige AB

Informationsavdelningen

Avd. 10 110  AK 3B

SE-405 31 Göteborg

 

Telefon vxl: 031-325 02 00

Fax: 031-325 27 70

Sökord:
Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.