Pressmeddelanden

Fakta & statistik

Fakta & statistik

 

Trötthetsrelaterade olyckor

 • Trötthet bidrar till betydligt fler trafikolyckor än man tidigare trott. Trötthet är en bidragande faktor vid 12 procent av alla kollisioner och 10 procent av alla akuta situationer där en olycka är nära att inträffa. (100 Cars Study, Virginia Tech)
 • 45 procent av alla olyckor där föraren somnar inträffar i dagsljus. 50 procent sker i mörker och cirka 5 procent i skymningsljus. (NASS/CDS)
 • Sömnrelaterade olyckor inträffar oftare utanför städer än andra singelolyckor. (Anna Anlund, VTI)
 • Cirka 70 procent av alla sömnrelaterade olyckor inträffar på vägar där hastighetsbegränsningen ligger mellan 90 och 110 km/h. (Anna Anlund, VTI)
 • Amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) beräknar att 100 000 olyckor per år i USA orsakas av trötta förare. I dessa olyckor dödas 1 500 personer och 71 000 skadas. NHTSA hävdar att risken för en olycka eller akut situation är mellan fyra och sex gånger större med en trött förare vid ratten.

 

Påkörningar bakifrån

 • Påkörningar bakifrån är den vanligaste av alla olyckstyper. Enligt NHTSA är 29 procent av alla polisrapporterade olyckor en påkörning bakifrån.
 • Vid mer än 50 procent av de ovan nämnda påkörningarna bakifrån har föraren inte bromsat alls före kollisionen.
 • 90 procent av alla påkörningar bakifrån orsakas helt eller delvis av distraherade förare.

(100 Cars Study, Virginia Tech)

 

 • Olycksstatistik från Sverige, Tyskland och USA visar att 5 procent av alla svåra personskador orsakas av påkörningar bakifrån.

Avkörning

 • Vid cirka 33 procent av alla olyckor i Volvo Personvagnars olycksdatabas har fordonet kört av vägen. Av dessa olyckor inträffar 75 procent på vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller högre.
 • Vid cirka 40 procent av alla olyckor med svåra personskador i Volvo Personvagnars olycksdatabas har fordonet kört av vägen. Av dessa olyckor inträffar 80 procent på vägar där hastighetsbegränsningen är 70 km/h eller högre.

 

Sökord:
Säkerhet VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera