Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar och miljön 2007

 

Volvo Personvagnars miljöomsorg sträcker sig tillbaka till början av 1970-talet och omfattar bilens hela livscykel, från design, konstruktion och produktion till användning, service och återvinning. Effektivt energi- och resursutnyttjande och lägre utsläpp är viktiga inslag i detta åtagande, liksom en sund miljö inne i bilen.

 

Att reducera utsläppen av koldioxid

En av de största utmaningar som biltillverkarna står inför i dag är att sänka bränsleförbrukningen för att därigenom minska utsläppen av växthusgasen koldioxid, som bidrar till klimatförändringen. På det området är några av våra viktigaste bidrag

  • bilar som drivs av alternativa bränslen, till exempel de bioetanoldrivna Volvo S40/V50/C30 FlexiFuel*, **
  • en större andel högeffektiva dieselmotorer, till exempel den 1.6D som sitter i Volvo S40 och som ger en bränsleförbrukning på 4,9 liter/100 km,
  • pågående forskning kring viktreduktion, aerodynamik och rullmotstånd, samt en ständig utveckling av motorer och växellådor,
  • en ny generation kompakta personbilar från Volvo.

* Helt nya Volvo V70 kommer också i en FlexiFuel-version senare under 2007.

** Tillverkningen av naturgas- eller biometandrivna Volvo S60/V70 Bi-Fuel upphörde i början av 2007.

 

Ett stort urval alternativa bränslen och tekniska lösningar

För närvarande svarar fossila bränslen som bensin och diesel för cirka 98 procent av den totala förbrukningen av bilbränslen. Ett brett sortiment av alternativa bränslen och tekniska lösningar krävs för att ersätta dem.

Sedan 1995 har vi erbjudit metandrivna Bi-Fuel-bilar som avger fossila koldioxidutsläpp som ligger cirka 25 procent lägre med naturgas än bensin. På grund av den svaga försäljningen beslutade vi emellertid under hösten 2006 att i stället koncentrera oss på bioetanol, dieselmotorer med partikelfilter och andra alternativ, till exempel hybridteknik.

 

I Sverige lanserade Volvo 2005 bioetanoldrivna FlexiFuel-bilar som avger betydligt lägre utsläpp av fossilt koldioxid under gång. Volvo S40, V50 och C30 kan drivas med bioetanol E85 och har funnits i FlexiFuel-versioner på flera olika europeiska marknader (nio under 2006). Helt nya Volvo V70 kommer också i en FlexiFuel-version senare under 2007.

 

Att sänka bränsleförbrukningen är den största utmaning som bilindustrin står inför, och elhybridteknik kan ge en förbättring av bränsleförbrukningen på cirka 30 procent. Vårt nya center för hybridutveckling i Göteborg utgör ett viktigt steg på vägen mot hållbar rörlighet.

 

Vårt svenska marknadsföringsbolag tävlar i 2007 Swedish Touring Car Championship (STCC) med en Volvo S60 som drivs av bioetanol E85.

 

Investering i ny teknik

Volvo Personvagnar investerar 10 miljarder SEK i miljöforskning och -utveckling under en femårsperiod i syfte att minska bränsleförbrukningen och miljöutsläppen för Volvos bilar.

Under 2006 inrättade Ford Motor Company, tillsammans med Volvo Personvagnar, ett europeiskt center för hybridutveckling i Göteborg. Centret bemannas av tekniker från Volvo Personvagnar och andra företag inom Ford Motor Company.

 

Mot en renare luft
Volvo Personvagnar lanserade trevägskatalysatorn och syresensorn (Lambdasond®) för 30 år sedan. Tack var det systemet kunde de skadliga utsläppen minskas med 90 procent. I dag eliminerar de system för utsläppskontroll som används i våra bensinmotorer mellan 95 och 99 procent av avgasernas koloxid, kväveoxider och kolväteföreningar, medan våra dieselmotorer är försedda med ett partikelfilter som fångar upp cirka 95 procent av sotpartiklarna. Volvos motorer uppfyller strikta krav på utsläppskontroll och flera enheter, inklusive V8-motorn eller den nya sexcylindriga motorn, uppfyller också utsläppskrav som motsvarar Kaliforniens mycket stränga ULEV II-normer. I de "gröna" staterna och intilliggande stater i USA erbjuder vi också en motor som klarar PZEV-normerna (Partial Zero Emission Vehicle) för utsläppskontroll - bland de tuffaste i världen.

 

Sund miljö inne i bilen

Att erbjuda en sund miljö inne i bilen är en prioriterad fråga för Volvo Personvagnar. Alla våra klädslar och textilmaterial testas med avseende på vissa skadliga eller allergena ämnen och utsläpp, och de uppfyller kraven i Oeko-Tex Standard 100. Volvo Personvagnars avancerade system för inre luftkvalitet, IAQS, sänker nivåerna av vissa skadliga gaser och partiklar. Dessutom testas flera inredningskomponenter för kontaktallergier, och uppfyller faktiskt EU:s krav för nickelläckage från smycken. Samtidigt med introduktionen av nya Volvo S80 år 2006, lanserade vi också vårt Clean Zone Interior Package (CZIP), en funktion som utvecklats speciellt för allergiker. Systemet ger en luft i kupén som motsvarar rekommendationerna från Svenska allergi- och astmaförbundet. Svenska allergi- och astmaförbundet rekommenderar också vårt system för att öka kupéluftens kvalitet, Interior Air Quality System, och den automatiska ventilationen.

En studie från det amerikanska ekologiska institutet Ecology Center visar att kupén i Volvos bilar (modellåren 2000-2005) erbjuder en mycket god luftkvalitet jämfört med många andra bilmärken. Detta inkluderar de lägsta halterna av ftalater och den näst lägsta nivån av flamhämmaren PBDE.

 

 

Mindre livscykelpåverkan

Under de senaste 40 åren har Volvo Personvagnar minskat miljöpåverkan från biltillverkningen i betydande utsträckning. Ett exempel är utsläppen av lösningsmedel, ett prioriterat område för branschen som helhet. För närvarande byggs Volvos bilar för att kunna återvinnas till 85 procent*. Volvo var den första biltillverkaren som gav miljöproduktinformation för att hjälpa konsumenterna välja en Volvo utifrån modellens miljöprestanda under hela livscykeln.

Vi deltar i ett antal miljöprojekt tillsammans med AB Volvo. Det gäller allt från Volvo Environment Prize till Volvo Adventure, en miljötävling för ungdomar över hela världen som drivs i samarbete med UNEP (FN:s miljöprogram).

 

* I enlighet med bestämmelserna i bland annat EU:s direktiv 2000/53/EG om uttjänta fordon.

 

 

VOLVO PERSONVAGNARS MILJÖARV

1945     Volvo introducerar renoverade reservdelar - ett utbytessystem som fortfarande tillämpas

1972     FN:s miljökonferens i Stockholm: Volvo tar upp den viktiga roll som bilen spelar i samhället

1976     Trevägs katalysator med syresensor (Lambdasond®) tar bort upp till 90 procent av de skadliga avgaserna

1982     Torslandafabriken börjar utnyttja spillvärme från ett lokalt oljeraffinaderi

1987     Torslandas vattenreningsverk tar bort 90 procent av de skadliga ämnena

1989     Ny proaktiv miljöpolicy

1989     Livscykelanalyser med hjälp av EPS (Environmental Priority Strategies) när produkterna utformas

1989     Volvo demonstrerar alkoholdriftteknik: renaste bilen som testats hittills

1989     Interna miljörevisioner införs

1989     Plasten i Volvos bilar märks för att underlätta återvinning

1990     Volvos miljöpris delas ut för första gången

1991     Volvo Personvagnar först med att introducera en bil helt fri från ozonförstörande halogener (CFC)

1991     Måleriverkstaden i Torslandafabriken världens renaste

1992     Asbest helt eliminerat ur biltillverkningen

1992     Volvos miljökonceptbil ECC

1993     Halogener (CFC) används inte längre i klimatanläggningarna i Volvos serietillverkade bilar

1994     ECRIS, en ny forskningsanläggning för miljöoptimerad skrotning

1995     Volvo Bi-Fuel, Volvo Personvagnars första generation metandrivna bilar

1995     Normer införs för att förbättra återförsäljarnas miljöaktiviteter

1995     Car & Eco Care, Volvo Personvagnars sortiment av miljömärkta bilvårdsprodukter, introduceras

1996     Dialog om miljön ger miljöutbildning åt samtliga anställda

1996     Miljönormer för leverantörer införs

1998     Introduktion av PremAir®, en beläggning på kylaren som konverterar skadligt markbundet ozon till rent syre

1998     Volvo Personvagnar blir den första biltillverkaren som offentliggör miljöproduktinformation för bilar (EPI, kallades i början EPD)

1999     IAQS (Interior Air Quality System) införs för att ge renare kupéluft

2000     Teknik för utsläppskontroll från Volvo Personvagnars ULEV-motorer blir allmänt tillgänglig

2001     Ny generation av Bi-Fuel-bilar

2002     Miljöutbildningsprogrammet Volvo Adventure för ungdomar (tidigare Volvo Young Environmentalist Award)

2002     PZEV-motorn introduceras i Kalifornien

2002     Volvos nya bilar konstrueras för 85 procents återvinning

2003     Volvo Personvagnar får global ISO 14001-certifiering

2004     Partikelfilter för dieselmotorer införs

2004     Volvo Personvagnars nya V8-motor blir världens första V8 som klarar ULEV II

2004     Volvos konceptbil för hållbar rörlighet, 3CC, avtäcks

2004     Volvo S40 1.6D blir den första av Volvos bilar med en bränsleförbrukning under 5,0 l/100 km

2005     Bioetanoldrivna (E85) Volvo S40/V50 FlexiFuel introduceras i Sverige

2006     Volvo FlexiFuel introduceras på ytterligare åtta marknader

2007     IAQS & automatisk ventilation rekommenderas av Svenska astma- och allergiförbundet

2007     Volvo FlexiFuel introduceras på ytterligare ett antal europeiska marknader

 

Vill du veta mer? Besök www. volvocars.com

www.volvocars.com/EPI

Sökord:
Miljö VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.