Pressmeddelanden

Säkerhet för den gravida föraren och hennes ofödda barn

 

Om en gravid kvinna använder sitt säkerhetsbälte på rätt sätt minskar risken för fosterskador kraftigt. Den kunskapen är ett resultat av Volvo Personvagnars forskning kring säkerheten för ofödda barn och deras mödrar. Volvo Personvagnar har utvecklat en virtuell krocktestdocka för att simulera effekten av frontalkollisioner under havandeskapet.

 

Bilsäkerhet för ofödda barn är ett område som inte är så väl dokumenterat, eftersom fosterskador ofta inte redovisas i statistiken. För att fostret inte ska skadas i en bilolycka är det viktigt att skydda den gravida kvinnan. Det första man måste tänka på är att alltid bära säkerhetsbälte, och ändå gör inte alla kvinnor det.

 

Virtuell gravid krocktestdocka
Volvo Personvagnar bidrar till ökade kunskaper om säkerheten för gravida förare och om hur man skyddar deras ofödda barn. En nyhet på detta område är den virtuella gravida krocktestdockan. Modellen kan användas för att simulera hur en gravid kvinna rör sig vid en kollision och hur fostret rör sig inuti henne. Testdockans proportioner motsvarar en kvinna av genomsnittlig storlek i graviditetens slutskede, ungefär vecka 36.

Den virtuella krocktestdockan används för att simulera krocktester vid frontalkollisioner.
- Tack vare datormodellen kan vi studera i detalj hur den åkande rör sig och hur säkerhetsbältet och luftkudden påverkar kvinnan och fostret, inklusive omgivande strukturer, säger Lotta Jakobsson, expert på barnsäkerhet vid Volvo Personvagnar.

Detta innebär att ingenjörerna kan simulera effekten på modern och det ofödda barnet i kollisioner vid olika hastigheter och använda modellen för att testa till exempel säkerhetsbältets utformning under utvecklingsarbetet.

Gravida kvinnor bör alltid bära säkerhetsbälte.
Det är alltid bättre att använda säkerhetsbältet än att inte göra det, och gravida kvinnor, precis som alla andra, ska alltid se till att spänna fast sig på rätt sätt. Gör så här:


- Ta av skrymmande kläder, så att säkerhetsbältet kan placeras så nära kroppen som möjligt.
- Dra upp midjebältet över låren så det ligger platt under magen.
- Se till att skulderbältet är placerat mellan brösten.
- Dra åt ordentligt.


Placeringen av säkerhetsbältet är viktig. Den åkande måste hållas fast i kroppens starkare delar, övre bröstkorgen och bäckenet. På det viset skyddas de mjukare delarna av kroppen, t.ex. buken som innehåller det ömtåliga fostret. Studier på den virtuella gravida krocktestdockan visar att förarens luftkudde skyddar både modern och fostret.

 

Vanliga skador på ofödda barn och deras mödrar
Bland de skador som är unika för gravida passagerare och förare i bilolyckor återfinns skador på moderkakan, spräckt eller skadad livmoder och direkta fosterskador. Den vanligaste typen av skada är separering av moderkakan. I ett sådant fall stöts moderkakan bort helt eller delvis. Det innebär att fostret inte längre får tillräckligt med syre och näring, och kan leda till att barnet dör.
- Vår forskning har visat att det bästa skyddet för gravida kvinnor och deras ofödda barn är att modern har på sig sitt trepunktsbälte och att hon bär det på rätt sätt. Detta minskar risken för fosterskador kraftigt, säger Lotta Jakobsson.


Hur du ska spänna fast säkerhetsbältet om du är gravid

Ställ först in förarstolen så att du kommer åt pedalerna bekvämt med så stort utrymme mellan magen och ratten som möjligt.

Dra upp midjebältet över låren och spänn fast det ordentligt. Se till att midjebältet inte ligger över magen utan så platt som möjligt under buken.

Placera skulderbältet över bröstkorgen, mellan brösten vid sidan om magen och dra åt ordentligt.

Placera aldrig skulderbältet under armen eller bakom ryggen. Det kan skada både dig och barnet.
 

Potentiella skaderisker för ofödda barn i bilolyckor

 

 

Ej dödsfall, men risk för långtidseffekter

Dödsfall

- Separerad placenta (det vanligaste)

-> Fosterstörningar

- Modern avlider

- För tidig födsel

-> Problem med andning och nervsystem

- Separerad placenta

- Direkta fosterskador

-> Arm- och benskador

- Spräckt livmoder

- Skallfraktur på barnet

 

Den virtuella gravida krocktestdockan

- Den modell av finita element som kallas den virtuella gravida krocktesdockan utvecklades av Volvo Personvagnar som den första i sitt slag.

- Modellen innehåller lager på lager med detaljerad information om livmodern, placenta, fostervattnet och fostret ungefär i graviditetsvecka 36.

- Dockan kan placeras i vilken bilmodell som helst och simulera kollisioner vid olika hastigheter.

- Detta har fått Volvo Personvagnar att dra den mycket viktiga slutsatsen att gravida kvinnor alltid måste bära säkerhetsbälte, och se till att det bärs på rätt sätt.

- Volvo Personvagnar har också dragit slutsatsen att gravida kvinnor är bättre skyddade vid frontalkrockar med en luftkudde i ratten än utan.

Sökord:
Säkerhet VPS, Teknik
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera