Pressmeddelanden

Volvo Personvagnar presenterar manual för barnsäkerhet

 

Alla föräldrar vill ge sina barn bästa tänkbara skydd. Det gäller också i bilen. Men trots det skadas och dör barn i onödan när de åker bil, eftersom deras stolar har monterats fel eller inte passar barnets ålder, höjd eller vikt. Eller, vilket är ännu värre, därför att de åker i bilar utan vare sig barnstolar eller säkerhetsbälten. Eftersom detta ofta beror på bristande kunskap har Volvo Personvagnar tagit fram en manual som beskriver hur gravida kvinnor och barn av olika ålder kan färdas så säkert som möjligt i bilen.

 

Många frågor

- Gravida kvinnor eller nyblivna föräldrar har många frågor, framför allt om hur det senaste tillskottet till familjen ska kunna färdas säkert i bilen, säger Lotta Jakobsson, specialist på barnsäkerhet vid Volvo Personvagnars säkerhetscentrum, och hon fortsätter:

 

- Vi får många frågor om vilken som är den säkraste platsen för barnet, hur han eller hon ska spännas fast i barnstolen och om ett säkerhetsbälte kan skada en blivande moder. De här frågorna besvaras i vår manual om barnsäkerhet.

 

Bakåtvänt säkrast

Lotta Jakobsson förklarar att barnets huvud är stort och tungt jämfört med kroppen. Huvudet på en niomånaders baby svarar för inte mindre än 25 procent av barnets kroppsvikt, jämfört med 6 procent för en vuxen. Barnets hals och halskotor är inte fullt utvecklade och skiljer sig kraftigt från den vuxnes. I en frontalkrock kastas huvudet på den som sitter vänd i körriktningen framåt med våldsam kraft. Halsen på en vuxen kan klara den påfrestningen relativt bra, medan halsen på ett litet barn inte gör det. Och eftersom frontalkrockar är den vanligaste och i regel våldsammaste typen av kollision, är det särskilt viktigt att små barn sitter vända bakåt.

 

- Att sitta bakåtvänd är det absolut säkraste sättet att färdas i bil och Volvo Personvagnar rekommenderar detta i alla fall där det är praktiskt genomförbart, kommenterar Lotta.

 

Forskning baserad på verkliga olyckor

Den barnsäkerhetsforskning som bedrivs av Volvo Personvagnar bygger, liksom rekommendationerna som ingår i den nya manualen, bland annat på företagets egna analyser av verkliga trafikolyckor. Databasen hos Volvo Personvagnars team för olycksanalys innehåller uppgifter om över 36 000 olyckor med över 60 000 personer inblandade.

 

- Denna olycksstatistik är unik. Teamets studier visar tydligt att bakåtvända barnstolar ger ett mycket bra skydd, kommenterar Lotta Jakobsson.

 

Skydd för äldre barn

Volvo Personvagnars barnsäkerhetsmanual tar också upp frågor som vid vilken ålder barnet kan färdas framåtvänt och, i så fall, vilken typ av skydd som är lämpligt.

 

- Vi brukar råda föräldrar att inte sätta barnet framåtvänt förrän tidigast när det har vuxit ur sin bakåtvända stol och har nått en ålder av minst 3 år, säger Lotta.

 

- Då har kroppen fått vuxnare proportioner och halsen har utvecklats. Men barnet är fortfarande för litet för att använda enbart säkerhetsbältet, så därför bör en barnkudde användas. Med en sådan sitter midjebältet säkert runt höfterna, inte runt barnets mage, och skyddar de känsliga inre organen vid en kollision. För att uppmuntra detta införde Volvo Personvagnar nyligen en integrerad tvåstegs barnkudde i nya V70 och XC70. Den nedre nivån är lämplig för barn som är mellan 115 och 140 cm långa, medan den övre nivån är tänkt för mindre barn mellan 95 och 120 cm, fortsätter Lotta.

 

Barnsäkerhet är inte bara en fråga om tekniska lösningar. Dessvärre saknas det på många håll i världen kunskaper om hur barn bör färdas i bil. I många fall åker barnen utan något som helst skydd eller fastspända på fel sätt i skyddsutrustning som inte konstruerats för dem. Dessutom kan attityder och lagstiftning variera från land till land.

 

- Vi hoppas och tror att vår säkerhetsmanual kommer att bli mycket användbar för alla som färdas med sina barn i bilen, avslutar Lotta Jakobsson.

 

Manualen kommer bland annat att finnas tillgänglig hos Volvos återförsäljare och dessutom ingå i ett antal olika marknadsaktiviteter.

 

Volvo Personvagnar har en lång tradition när det gäller att utveckla barnsäkerhet och företaget erbjuder för närvarande fyra olika barnstolar, av vilka två har utvecklats i samarbete med Britax, en av världens ledande tillverkare av barnstolar.

Sökord:
Säkerhet VPS, Specialintressen, Allmänt VPS
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera