Pressmeddelanden

MAGNUS JONSSON, CV OCH BIOGRAFI

 

 

 

CV OCH BIOGRAFI

 

Namn: Magnus Jonsson

Nuvarande position: Slutade på Volvo Personvagnar 12 november 2010

 

Började på Volvo Personvagnar: 3 mars 1998.

Född:  17 augusti 1956

Utbildning:Civilingenjör, Maskinteknik/mekanik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 1982.
 
Tidigare positioner: 
2006 - 2010 Chef för forskning och utveckling från 1 maj 2006 (Senior Vice President, Research & Development). Medlem av företagsledningen, med ansvar för utveckling av nya bilar.

2003 – 2006 Executive Director, International Operations Synergies. Ansvarig för det utvidgade konstruktionssamarbetet mellan Volvo Personvagnar, Ford Europa, Jaguar och Land Rover.

2000 – 2003 Senior Vice President, Project Management. Medlem av Volvo Personvagnars företagsledning, ansvarig för alla nya bilprojekt.

1998 - 2000 Vice President, chef för strategiska delen av Produktplanering & Design, (Vice President, Business and Product Strategy) Volvo Personvagnar.

1993 - 1998 Utvecklingschef (Director) Produkt- & Processutveckling, Saab Automobile.

1991 - 1993 Chef, Interiör, HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning), Electrical Engineering, Saab Automobile.

1988 - 1991 Chef, Central Laboratories, Saab Automobile.

1985 - 1988 Chef, Safety Testing, Saab Automobile.

1983 - 1985 Provningsingenjör, Safety Testing, Saab Automobile.

1982 - 1983 Elevingenjör, Saab Automobile, Trollhättan.

Civilstånd: Gift, en son och en dotter.

Fritidsintressen: Golf (hcp 9), skidåkning.

 

BIOGRAFI

 

Magnus Jonsson föddes den 17 augusti 1956 i Göteborg, men familjen flyttade snart till grannkommunen Mölndal, där han tog studenten. Efter militärtjänst som fältjägare  ägnade han ett år åt olika småjobb, till exempel som fritidsledare i Luleå. Han sysslade med scouting och vandrade i de svenska fjällen.

Därefter började han studera Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

- Sista terminen hölls de traditionella arbetsmarknadsdagarna på Chalmers och jag blev intresserad av bilindustrin, säger Magnus. Jag sökte både Volvo och Saab. Det var ganska ont om jobb då, 1982, så jag nappade direkt när Saab hörde av sig om arbete som elevingenjör.
Han flyttade till Trollhättan och blev kvar där i 16 år – de fyra sista som utvecklingschef.

 

- Åren på Saab var tekniskt spännande, men finansiellt hade företaget det jobbigt. Situationen var slitsam, men innebar också fördelar. Att genomföra förändringar och förbättringar var inte svårt, snarare en naturligt drivkraft. Samtidigt var det som att målsnöret ständigt flyttades framåt – man kom aldrig riktigt i mål.

Magnus sista stora utmaning på Saab var modellen Saab 95.
- Det var ”min bil” och efter lanseringen stod vi inför att börja om på nytt. Det var då bra timing att flytta till Volvo, anser han.

Han berättar att de första kontakterna från Volvo togs hösten 1997.
- Jag var alltså i skarven mellan två bilgenerationer och två jobb och såg en spännande fortsättning på Volvo framför mig.
- På Saab var det intresset kring teknik som drev utvecklingen, medan Volvo i större utsträckning låtit mer rationella egenskaper bygga varumärket. Dagens produktprogram från Volvo har emellertid – genom utvecklad design och mer spännande egenskaper – fått mer av "passion", vilket är en bra utveckling.

- Varje gång kunden tar bilen ska han få ett kvitto på att han valt rätt – då handlar de inte enbart om de traditionella Volvovärdena, utan om mycket mer, anser Magnus Jonsson.

- 16 år i ett företag är ändå en lång tid – man blir oerhört präglad. Alla talar samma dialekt, och man märker det inte så tydligt förrän man flyttar. Volvo är väldigt annorlunda Saab. Positivt är att det finns så starka drivkrafter att förstå kunden – vad som får affären att ticka och gå.

- Om Saab har många dedicerade människor, så är det ännu mera påtagligt här. Och genom att varumärket i grunden är starkt, får vi mycket ”gratis”.

- Eftersom Volvo länge varit ett stabilt företag finns dock inte samma förändringsbenägenhet och efterfrågan på intryck utifrån. Det kan komma av att Volvo inte upplevt lika mycket kris, tror Magnus.

 

- Kvalitetsdippen 2001 gjorde nog hotbilden litet tydligare och människor blev litet mer öppna för förändring.

 

Han började på Volvo i mars 1998, med ansvar för den strategiska delen av Produktplanering & Design. Sedan samlades all produktplanering i en organisation och hösten 2000 infördes den strukturerade projektverksamhet, som Magnus ledde fram till och med hösten 2003 (Project Management).

Nästa utmaning var att med England som bas skapa en form för ett utvidgat produktsamarbete mellan Volvo Personvagnar, Ford Europa, Jaguar och Land Rover. Samarbetet (IOS – International Operations Synergies) omfattar i första hand produktutveckling vilket innebär gemensamma processer, metoder och verktyg. Men omfattar också gemensamma inköpsstrukturer och gränssnitt mot fabrikerna.

 

- Syftet med arbetet har varit att skapa ett samarbete som ger tekniska, kompetensmässiga och ekonomiska fördelar och samtidigt ge de olika varumärkena möjligheter att utveckla sina unika egenskaper.

 

- Att samarbetet ger skalekonomiska fördelar är ju uppenbart när vissa komponenter nu kan beställas i 5-10 gånger så stora volymer. Men det som skiljer vårt samarbete från traditionellt plattformssamarbete är att varumärkena har större frihet att utveckla sina unika egenskaper. Här är ett exempel: Volvo kan köpa komponenter till lägre priser, man kan utnyttja Fords kompetens inom chassi för att skapa goda köregenskaper och samtidigt kan man investera mer i kärnvärden som säkerhet och miljö.

Arbetet med att införa IOS-samarbetet inleddes på allvar under 2004 och 2005 och genomförs steg för steg.

- Införandet är en process som måste göras med försiktighet och få ta en viss tid. Enligt planen ska det samarbetet vara fullt utvecklat i början av nästa decennium men redan inom ett eller ett par år kommer vi att kunna tillgodogöra oss en hel del besparingar.
Det innebär att Magnus som chef för Forskning & Utveckling på Volvo Personvagnar blir ansvarig för implementeringen av IOS-samarbetet på Volvo. Han blir också ansvarig för att företagets mycket offensiva satsningen på nya produkter genomförs.

- Som ledare är min roll att skapa en öppenhet och samsyn kring förändringarna och utvecklingen. Jag vet att det finns en vilja och en ambition att göra ett bra jobb – det är då viktigt att vi tydliggör syften och mål så att vi får alla att dra åt rätt håll.

- Vi behöver även, på ett systematiskt sätt, bygga upp förtroendet mellan företagen. Våra medarbetare måste kunna lita på att Ford Europa och Jaguar/Land Rover levererar det de lovat och på samma sätt ska de kunna lita på oss. Det handlar om ordning och reda, tydliga spelregler och målsättningar, om att skapa en gemenskap typ 'en för alla, alla för en' och att visa att förändringarna vi gör tillsammans ger resultat som alla har glädje av, menar Magnus.

Magnus Jonsson är gift sedan 1988. Hustrun heter Carina och är tandläkare. De har en son, Jonathan, född 1989, och en dotter, Johanna, född 1991.
De har ett sommarhus, som innebär ”mycket pyssel...”, och hela familjen spelar golf. Magnus Jonsson har själv låga 9 i handikapp, men har aldrig tävlat.
- Jag har alltid spelat på amatörbasis, säger han. Man hinner inte ägna så mycket tid åt golfen och dessvärre har trenden på senare år inneburit allt mindre tid på banan.

Friluftsintresset i ungdomen, med långa vandringar i fjällen och övernattningar i små tält, har han idag ersatt med mer bekväma fjällvistelser med skidåkning vintertid tillsammans med familjen.

 


50245/BH/HM/LP

Sökord:
Volvo Cars Företagsledning
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.

För information om hur Volvo Cars behandlar dina personuppgifter i relation till Volvo Cars Global Newsroom, KLICKA HÄR.

Volvo Cars Newsroom använder cookies för att kunna optimera olika användares upplevelse av webbplatsen. Ingen personlig information lagras i de cookies webbplatsen använder. Mer information finns i vår Policy för cookies.

Acceptera