Bilder

Laddbar Nanokaross

sep 24, 2010 ID: 35066
Laddbar Nanokaross
En sammansatt komposit av polymerer och kolfiber håller på att utvecklas som kan lagra och ladda mer energi snabbare än vad traditionella batterier kan. Detta utvecklingsprojekt startades av Imperial College i London. I projektet ingår nio europeiska företag och institut där Volvo Personvagnar är den enda biltillverkaren. Projektet startade i början av 2010
Sökord:
Miljö VPS, Teknik, Hållbarhet VPS

Upphovsrätten till innehållet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess marknadsbolag. Alla rättigheter förbehålls.


Bilderna får inte ändras. De får däremot laddas ner för redaktionellt och privat bruk.


För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar. Kontakta Din lokala representant för Volvo Personvagnar. Se Säljmarknader. Genom att ladda ner och använda bilder och annat material accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.