Bilder

Volvo Car Group initiates a world unique Swedish pilot project with self-driving cars on public roads

dec 02, 2013 ID: 136208
Volvo Car Group initiates a world unique Swedish pilot project with self-driving cars on public roads
Self-driving cars are convenient and can allow drivers to use their travel time for other activities during pure transportation. This technology can also improve safety significantly, reduce fuel consumption and congestion.
Sökord:
Säkerhet VPS, Miljö VPS, Teknik, Hållbarhet VPS, Exteriör

Upphovsrätten till innehållet ägs av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar, Public Affairs, SE-405 31 Göteborg, eller dess marknadsbolag. Alla rättigheter förbehålls.


Bilderna får inte ändras. De får däremot laddas ner för redaktionellt och privat bruk.


För kommersiell användning krävs ett skriftligt förhandsmedgivande av Volvo Personvagnar/Volvo Personbilar. Kontakta Din lokala representant för Volvo Personvagnar. Se Säljmarknader. Genom att ladda ner och använda bilder och annat material accepterar användaren automatiskt ovanstående villkor.