Document Text

VOLVO XC70 SURF RESCUE, SÄKERHET

VOLVO XC70 SURF RESCUE, SÄKERHET

Ett realistiskt koncept där säkerheten sätts främst

           

Las Vegas, NV (30 oktober 2007) - Inget kan passa bättre än att en av Volvos konceptbilar för SEMA fokuserar på säkerheten. Det passar som handsken.  Och ändå är 2007 det första året som Volvo har låtit framställa ett SEMA-koncept med ett speciellt säkerhetstema: Volvo XC70 Surf Rescue (SR). XC70 SR har inspirerats av de surfräddningsfordon som rullar längs södra Kaliforniens stränder och ger Volvos kärnvärde att skydda liv en djärv och iögonenfallande form. Världspremiär för XC70 SR blir det på SEMA:s (Specialty Equipment Market Association) handelsmässa i år.

 

Precis som på alla andra SEMA‑koncept från Volvo innehåller också XC70 SR all den säkerhetsutrustning som sitter som standard i XC70. Volvo XC70 av årsmodell 2008 är helt ny och inrymmer allt det senaste inom passiva och förebyggande säkerhetssystem.

 

-Vi utvecklade helt nya XC70 för att den skulle bli det säkraste fordonet i sitt segment. XC70 har samma sofistikerade nät av samverkande säkerhetssystem som helt nya Volvo S80. Den patenterade karossen fångar upp energin mycket effektiv. Och de inre säkerhetssystemen inkluderar senaste generationens sidokrockkuddar och pisksnärtskydd. Dessutom introducerar vi en världsnyhet inom barnsäkerhet, säger Ingrid Skogsmo, chef för Volvo Personvagnars Safety Center.

 

Som en bra illustration till mångsidigheten i familje- och äventyrsbilen XC70 kombinerar Volvo en integrerad bälteskudde som kan justeras i höjdled - en världsnyhet - med en förlängd krockgardin som ger branschens bästa skydd åt den dyrbara lasten i baksätet.

 

Men säkerhetsinnovationerna slutar inte här. Bland de senaste tekniska nyheterna återfinns en ny, starkare sidostruktur som optimerar sidokrockskyddet, inte bara för barn, utan för samtliga passagerare. Karossens hela sidostruktur blir både starkare och lättare tack vare en välbalanserad kombination av olika sorters höghållfast stål.

 

En ny typ av sidokrockkudde - som visades för första gången i helt nya S80 - gör dessutom Volvos patenterade sidokrockskydd SIPS till ett ännu effektivare säkerhetssystem. De nya luftkuddarna har två separata kammare - en för höfterna och en för bröstkorgen. Eftersom höfterna klarar större påfrestningar än bröstkorgen blåses den nedre luftkammaren upp med fem gånger högre tryck än den övre sektionen. Sidokrockkuddarna samverkar med de uppblåsbara sidokrockgardinerna och karossens nät av säkerhetsbalkar för att ge effektivast tänkbara skydd.

 

Volvos WHIPS (Whiplash Protection System) är ett av marknadens effektivaste skyddssystem mot pisksnärtskador. Vid en eventuell påkörning bakifrån följer framsätets ryggstöd med passagerarens kroppsrörelse och dämpar inkommande krafter på ungefär samma sätt som när man fångar upp en boll med handen. Helt nya XC70 har nästa generations WHIPS-mekanism, som utvecklats ytterligare för att garantera att den dämpande rörelsen blir mjuk och ger god kontakt mellan huvud och nackstöd under hela krocksekvensen.

 

Med den höga frigången på helt nya XC70 sitter stötfångarna relativt högt upp, vilket kan öka risken för skador på en mötande bil med lägre placerade stötfångare. För att minska risken för skador vid en eventuell kollision har främre stötfångarens rambalk kompletterats med en lägre tvärbalk som placerats i höjd med stötfångaren på en konventionell bil. Denna lägre balk har integrerats i XC70:s struktur och sitter gömd bakom spoilern. Vid en kollision är avsikten att den lägre tvärbalken ska träffa den påkörande bilens skyddsstruktur och aktivera deformeringszonen på det sätt som är tänkt så att de åkande får maximalt skydd.

 

Även skyddet för fotgängare och cyklister har utvecklats i helt nya XC70. Fronten har fått energiupptagande egenskaper, inte minst genom en generöst dimensionerad mjuk struktur framför stötfångaren som hjälper till att minska risken för benskador. Dessutom har stötfångarens nederkant förstärkts och flyttats fram så den nästan är kant-i-kant med resten av stötfångaren. Avsikten är att kontaktytan med fotgängaren eller cyklisten ska spridas över ett större område, vilket bidrar till att ytterligare minska risken för skador. Huvens profil har höjts och en bikakestruktur på undersidan fördelar lasten vid en eventuell kollision. Det hjälper till att absorbera energin och minska risken för personskador.

 

Men det finns fler system som skyddar föraren och passagerarna i helt nya XC70; en rattstång som viker sig vid en kollision och flyttas horisontellt för att på bästa sätt samverka med luftkudden, pedaler som minskar risken för penetrering i passagerarutrymmet, luftkuddar med tvåstegsfunktion, bältesförsträckare och bältesvarning för samtliga fem platser, lastbegränsare för säkerhetsbältens i framsätet, förstärkta tvärmonterade rörbalkar mellan A-pelarna, starka SIPS-balkar i sätena och en robust magnesiumkonsol mitt i fordonet, diagonalt monterade balkar av ultrahöghållfast stål i dörrarna och, som med alla Volvos bilar, en kompakt tvärmonterad motor.

 

-Det bästa sättet att skydda de åkande är att undvika olyckor, säger Skogsmo. Därför har vi utvecklat ett antal avancerade kör- och stödsystem som interagerar intelligent för att hjälpa föraren i svåra situationer, men utan att ta över själva körningen eller ta över ansvaret för säkerheten. Uppdraget är att hjälpa föraren fatta rätt beslut genom att varna honom eller henne och på olika sätt ange hur man bäst tar sig ur situationen.

 

För att hjälpa föraren att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon har Volvo utvecklat en adaptiv farthållare (Adaptive Cruise Control, ACC). Det system bör i första hand betraktas som en komfortfunktion, men det bidrar också till en mer kontrollerad körning om trafikrytmen är ojämn.

 

Tekniken utgör också grund för ett antal av Volvos mer avancerade kör- och stödsystem. Med hjälp av en radarsensor övervakar den adaptiva farthållaren löpande avståndet till framförvarande fordon och justerar fordonets hastighet automatiskt så att avståndet inte krymper för mycket. Föraren aktiverar farthållaren genom att ställa in den önskade hastigheten mellan 30 och 200 km/h och väljer sedan minsta avstånd till fordonen framför. Man kan välja mellan fem olika tidsluckor.

 

Påkörning bakifrån är en vanlig olyckstyp. I många fall beror olyckan på att föraren är distraherad och inte hinner reagera i tid. Därför har Volvo utvecklat ett system som kallas Kollisionsvarning med bromsstöd. Området framför bilen övervakas kontinuerligt med hjälp av en radarsensor. Om helt nya XC70 närmar sig en annan bil bakifrån och föraren inte reagerar, blinkar en röd varningslampa på vindruten. Samtidigt hörs en ljudsignal. I vissa situationer räcker detta för att föraren ska reagera och vidta åtgärder för att undvika faran. 

 

Om risken för en kollision ökar trots varningen, aktiveras bromsstödet. För att korta ned reaktionstiden har bromsarna förberetts för åtgärder genom att bromsklossarna automatiskt läggs an mot skivorna. Dessutom förstärks bromstrycket hydrauliskt, vilket ger god bromseffekt, även om föraren inte trycker särskilt hårt på bromspedalen.

 

-Om hastigheten inte är för hög kan bromsstödet bidra till att reducera konsekvenserna av en kollision. Men det är alltid förarens reaktioner som är avgörande för resultatet, framhåller Skogsmo.

 

För att hjälpa föraren få bättre kontroll över körsituationen är helt nya XC70 utrustad med BLIS (Blind Spot Information System). Med hjälp av kameror som integrerats i de yttre backspeglarna registrerar BLIS om ett annat fordon ligger i döda vinkeln. Om det finns ett fordon där tänds en lampa i den backspegel det gäller för att varna föraren och öka hans eller hennes chans att fatta rätt beslut.

 

Helt nya XC70 har ett mycket avancerat bromssystem med ett antal funktioner som samverkar för att garantera kortast möjliga bromssträcka under alla förhållanden. Funktionerna inkluderar Hydraulic Brake Assist (HBA), en ny generation av Volvos stödsystem för nödbromsning som utnyttjar både vakuumförstärkning och hydraulik för att hjälpa föraren bromsa på kortast möjliga avstånd i en paniksituation, Optimized Hydraulic Brakes (OHB) för att förstärka inbromsningen vid kraftig inbromsning genom att kompensera för lågt vakuumtryck i bromsservon, Ready Alert Brakes (RAB) som kan förutsäga snabb inbromsning och placera brosklossarna mot skivorna till och med innan föraren hunnit trycka ner bromspedalen och slutligen Fading Brake Support (FBS) som utnyttjar hydraulik för att bygga upp bromstrycket under lång och hård inbromsning, vilket hjälper till att minska risken för att bromsverkan ska avta och att bibehålla pedalkänslan.

 

För att bidra till bästa tänkbara sikt under nattkörning på kurviga vägar kan helt nya XC70 förses med aktiv Bi-Xenon-belysning - vridbara strålkastare som följer med i vägens böjar och kurvor. En miniprocesser används för att beräkna och analysera antalet parametrar och optimera ljusstrålen så den passar den aktuella situationen. Stråkastarna kan vridas upp till 15 grader i vardera riktningen. För att minska slitaget på systemet stängs det av automatiskt under dagsljusförhållanden.

 

I vår allt osäkrare värld är det viktigt med kontroll också när fordonet står parkerat. För att skydda mot stöld och undvika situationer som kan innebära personliga risker ger Volvos Personal Car Communicator (PCC) säkerhets- och skyddsinformation. Denna avancerade kontrollenhet i fickformat kan berätta för ägaren om fordonet är låst eller olåst och om larmet har utlösts. Om larmet har utlösts visar PCC dessutom om det finns någon i fordonet via en mycket känslig pulssensor och en avancerad beräkningsprocess.

För att ytterligare öka säkerheten kan helt nya XC70 förses med laminerat glas i samtliga fönster, inklusive bakrutorna och bakluckan, något som ytterligare försvårar inbrott. Det betyder att även bagageutrymmet får effektivt skydd. Det bakre förvaringssystemet under bagageutrymmet har en kapacitet på över 45 liter (utan reservhjul) och kan numera låsas. Det låses automatiskt när bakluckan är stängd och låst.

 

Som tillval till helt nya XC70 finns en eldriven baklucka som kombinerar säkerhet med enkelt handhavande. Genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen får man komplett tillträde till förvaringsutrymmet tack vara bilens hydraulsystem. För att minska risken för att klämma fingrarna stängs luckan från panelen på själva bakluckan. Dessutom har en säkerhetsfunktion i två steg byggts in i bakluckan. Den omfattar en klämskyddande list på vardera sidan och ett nödstopp. Hydraulsystemet har försetts med en lastsensor som stoppar luckan omedelbart om den känner av något hinder när luckan aktiveras.

 

Sökord:
XC70 (2007), 2007, Volvo XC70 Surf Rescue Safety, Produktnyheter
Beskrivningar och fakta i detta pressmaterial avser Volvo Car Sverige AB:s nationella modellurval. Den utrustning som anges kan vara extrautrustning. Fordonsspecifikationerna kan skilja sig åt mellan olika länder och kan ändras utan föregående varning.