Pressemeldinger

Volvo Cars starter ny forretningsenhet for energiløsninger

Volvo Cars har opprettet en ny forretningsenhet som skal jobbe med å utvikle løsninger og tjenester innen energilagring og ladeteknologi.

 
Den nye enheten, Volvo Cars Energy Solutions, skal utnytte potensialet som ligger i å koble bilen og bilens batteri tettere til kundenes andre elektriske enheter og strømnettet. Målet er å støtte overgangen til en smartere, mer bærekraftig og mer effektiv bruk av strøm i samfunnet som helhet.
 
Et eksempel er toveis lading, en teknologi som lar elbiler levere overflødig batterikraft tilbake til strømnettet. Dette bidrar til å balansere nettet på tidspunkter med høy belastning og redusere behovet for fossilprodusert elektrisitet. Volvo EX90, den nye store el-SUVen fra Volvo Cars, vil være den første Volvo-bilen utstyrt med all nødvendig maskinvare og etter hvert programvare for å muliggjøre toveis lading og direkte energilagring fra solenergi.
 

 

Sammen med Göteborg Energi Nät AB, det lokale nettselskapet i Volvos hjemby Gøteborg, lanserer Volvo Cars nå et av de første kjøretøy-til-nett (V2G)-pilotprosjekter som skal teste den type V2G-teknologi på det lokale energinettet og mot kunder. Prosjektet vil bevisst benytte en rimelig AC-veggboks, fordi det vil bidra til å øke utbredt bruk av teknologien.


Pilotprosjektet har ikke bare som mål å få aksept fra et nettselskap eller vise for andre nettselskaper at V2G-prosjekter kan gi konkrete fordeler, men også å skape en testarena for nye teknologier som er helt sentrale for Volvo Cars’ fremtid.

­– Med toveis lading kan du bruke bilbatteriet som en ekstra energiforsyning, for eksempel for å gi strøm til hjemmet ditt, andre elektriske enheter eller en annen elektrisk Volvo-bil. Neste skritt ville vært å aktivere denne løsningen over hele Sverige, og forhåpentligvis med dette bane vei for enda bredere aksept av lignende lade- og energilagringstjenester rundt i Europa, sier Alexander Petrofski, leder for Volvo Cars Energy Solutions.

 

Rikelig kapasitet

Volvo Cars har som mål å være et helelektrisk bilselskap innen 2030, og skal slippe millioner av elektriske Volvo-biler på veiene i årene som kommer. Selskapets ingeniører har beregnet at den totale batterikapasiteten til hele bilflåten vil nå rundt 50 GWh innen 2025. Selv om disse bilene vil bruke flere TWh i strøm hvert år, er dette energiforbruket fleksibelt og kan flyttes i tid via smartlading.

 

Samtidig viser data fra Volvos bilflåte at gjennomsnittlig daglig kjøring i Europa bruker mindre enn 10 kWh, mens 90 prosent av alle daglige kjøringer bruker under 20 kWh. Dette betyr at det er rikelig med reservebatterikapasitet igjen, som kan benyttes til andre formål. Dette åpner muligheter for både økonomiske fordeler for kundene, samt store klimagevinster.


Det er her toveis lading kommer inn i bildet, med en teknologi som lar kundene bruke energi lagret i batteriet til deres elektriske Volvo på et senere tidspunkt. V2G er et av disse scenariene, da det gjør det mulig å levere energi tilbake til strømnettet fra batteriet til en elbil, når etterspørselen etter strøm er høyere – mot betaling.

– Ved hjelp av smartlading kan du lade din elektriske Volvo på best tilgjengelig tid fra et bærekrafts- og økonomiperspektiv. Tenk deg at du kan bruke den energien senere, kanskje på tidspunkter der prisene er høyere og energimiksen mindre bærekraftig. Ideen med å bygge et energi-økosystem rundt din egen bil og batteriene er at det lar deg både spare penger og redusere ditt eget karbonutslipp. Samtidig drar energiselskapene nytte av reduserte nettinvesteringer og lavere samlet påvirkning på miljøet, sier Petrofski.

 

V2G er bare én av teknologiene Volvo ser som en del av økosystemet til forretningsenheten Volvo Cars Energy Solutions. Selskapet ser også på kjøretøy-til-hjem-produkter (V2H), som lar kunder sende energi tilbake til huset for å senke strømregningen, samt kjøretøy-til-last-tjenester (V2L) der kundens elbilbatteri eksempelvis brukes til å lade elsykkelen.

 

Med tiden forventer selskapet at Volvo Cars Energy Solutions vil skape betydelige nye inntekter fra energirelaterte produkter og tjenester, i tillegg til nye produkter ikke tidligere tilbudt av Volvo Cars.

 

 

-------------------------------

 

Volvo Car Norway AS
Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group og Volvo Cars' salgskontor i Norge. Våre snaut 50 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2022 ble det registrert 12850 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 7,4 prosent.

 

Om Volvo Cars
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927 og er i dag et av verdens mest anerkjente bilmerker. Selskapet selger biler til kunder i over 100 land, og er notert på Nasdaq Stockholm-børsen under tickeren "VOLCAR B". I 2022 solgte Volvo Cars totalt 615 121 biler, med en omsetning på 330,1 milliarder SEK og et driftsresultat på 22,3 milliarder SEK.

 

Volvo Cars’ overordnede mål er å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og trygg måte. Dette gjenspeiles i selskapets forpliktelse til å kontinuerlig redusere sitt karbonavtrykk, og ambisjonene om å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og et 100% klimanøytralt selskap innen 2040. Per desember 2022 sysselsatte Volvo Cars omtrent 43 200 heltidsansatte globalt. Selskapets hovedkontor, produktutvikling, markedsføringsarbeid og administrative funksjoner er hovedsakelig lokalisert i Gøteborg, Sverige. Produksjonsanleggene ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Taizhou (Kina). Selskapet har også forsknings-, utviklings- og designsentre i Gøteborg, Camarillo (USA) og Shanghai (Kina).

 

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter