Pressemeldinger

Nordmenn tekster, sover og er beruset bak rattet

Én av fire menn har kjørt bil etter å ha drukket alkohol, og mer enn hver tredje nordmann har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring. Dette er blant funnene i en fersk rapport om nordmenns sjåføratferd utarbeidet av Volvo Cars.

 

2022 ble et dystert år for ulykkesstatistikken på norske veier. 118 personer ble drept i trafikken, som var 38 flere enn året før. Årsakene bak ulykkene er sammensatte, men statistikken viser at i 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor.

 

- Alvorlige trafikkulykker er fortsatt et enormt samfunnsproblem og det er vi som sitter bak rattet som er nøkkelen til å forhindre de alvorligste ulykkene. Derfor er det trist og urovekkende at det fortsatt er alt for mange som både ruser seg eller bruker håndholdt mobiltelefon, mens de kjører, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

 

Det siste året har Volvo Cars og Trygg Trafikk gjennomført flere befolkningsundersøkelser med formål å avdekke atferden til norske sjåfører. Funnene er samlet i en ny sjåføratferdsrapport, som ser nærmere på ulike kilder til distraksjon og uoppmerksomhet bak rattet. Rapporten omhandler særlig bruk av mobiltelefon og rusmidler i forbindelse med bilkjøring, samt hvorvidt folk opplever at egen sinnstilstand kan påvirke kjøringen.  

 

Volvo Cars' Sjåføratferdsrapporten 2023 kan lastes ned her.

Mørketall om mobil 
Blant funnene er at 35 prosent av sjåførene sier de har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring*. Dette tallet er imidlertid enda mer interessant sett i lys av et annet funn: Hele 8 av 10 sjåfører sier de har observert andre som har brukt håndholdt mobil under kjøring*. 

 

– Det er en kjent sak at det å be folk om å rapportere på egen atferd kan gi ulike utslag. Vi frykter at de reelle tallene på mobilbruk kan være høyere enn 35 prosent, og at så mange sier de har sett andre gjøre det, kan være en indikator på dette, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway. 
 
Mobilbruk under kjøring er høyere i yngre aldersgrupper enn blant de eldre. I aldersgruppene 18-29 og 30-39 år er det henholdsvis 48 og 49 prosent som sier de har brukt håndholdt mobil under kjøring. Og mens 19 prosent av hele befolkningen innrømmer å ha sendt SMS under kjøring, er det henholdsvis 36 og 32 prosent i gruppene for 18-29 og 30-39*. 
 
Verst blant menn 
Når det gjelder alkohol og rusmidler, innrømmer 1 av 4 menn at de har kjørt bil etter å ha drukket alkohol, mens 13 prosent har kjørt bil etter å ha inntatt rusmidler eller legemidler med varseltrekant*. I tillegg sier fire av ti menn at de har holdt på å sovne under bilkjøring, mens 13 prosent av mennene sier de faktisk har sovnet bak rattet**.

 

– At så mange menn oppgir å ha drukket alkohol, inntatt rusmidler eller vært stuptrøtte under kjøring, er illevarslende. Det kan virke som mange ikke forstår viktigheten av å være konsentrert og til stede når man sitter bak rattet, sier Trosby.   

 

Blir påvirket av eget følelsesliv 
Mange sjåfører sier også at egen sinnstilstand kan påvirke konsentrasjonen bak rattet. Så mye som halvparten av befolkningen (49%) sier at de har vært i en sinnstilstand (stresset, sint, lei seg eller liknende) som har påvirket konsentrasjonen når de har kjørt bil**.

 

– Det er interessant at så mange oppgir at de lar seg påvirke av eget følelsesliv når de kjører bil. Det vitner om at distraksjoner også kan komme innenfra og ikke bare fra eksterne kilder, sier Trosby. 

Volvo Cars’ Sjåføratferdsrapport blir offentliggjort i forbindelse med Trygg Trafikks Trafikksikkerhetskonferanse 2023, der Volvo er hovedsamarbeidspartner. 

 

Rapporten kan lastes ned her.

 

*Befolkningsundersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra Volvo Cars og Trygg Trafikk. Gjennomført 8-14.mars 2023. 

** Befolkningsundersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra Volvo Cars og Trygg Trafikk. Gjennomført 7-12.september 2022. 

 

Om Volvo Cars
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927 og er i dag et av verdens mest anerkjente bilmerker. Selskapet selger biler til kunder i over 100 land, og er notert på Nasdaq Stockholm-børsen under tickeren "VOLCAR B". I 2022 solgte Volvo Cars totalt 615 121 biler, med en omsetning på 330,1 milliarder SEK og et driftsresultat på 22,3 milliarder SEK.

 

Volvo Cars’ overordnede mål er å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og trygg måte. Dette gjenspeiles i selskapets forpliktelse til å kontinuerlig redusere sitt karbonavtrykk, og ambisjonene om å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og et 100% klimanøytralt selskap innen 2040. Per desember 2022 sysselsatte Volvo Cars omtrent 43 200 heltidsansatte globalt. Selskapets hovedkontor, produktutvikling, markedsføringsarbeid og administrative funksjoner er hovedsakelig lokalisert i Gøteborg, Sverige. Produksjonsanleggene ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Taizhou (Kina). Selskapet har også forsknings-, utviklings- og designsentre i Gøteborg, Camarillo (USA) og Shanghai (Kina).

 

Volvo Cars in 2022
For the full year 2022, Volvo Car Group recorded an operating profit of 22.3 billion SEK. Revenue in 2022 amounted to 330.1 billion SEK, while global sales reached 615,121 cars.

About Volvo Car Group
Volvo Cars was founded in 1927. Today, it is one of the most well-known and respected car brands in the world with sales to customers in more than 100 countries. Volvo Cars is listed on the Nasdaq Stockholm exchange, where it is traded under the ticker “VOLCAR B”.

Volvo Cars aims to provide customers with the Freedom to Move in a personal, sustainable and safe way. This is reflected in its ambition to become a fully electric car maker by 2030 and in its commitment to an ongoing reduction of its carbon footprint, with the ambition to be a climate-neutral company by 2040.

As of December 2022, Volvo Cars employed approximately 43,200 full-time employees. Volvo Cars' head office, product development, marketing and administration functions are mainly located in Gothenburg, Sweden. Volvo Cars' production plants are located in Gothenburg, Ghent (Belgium), South Carolina (US), Chengdu, Daqing and Taizhou (China). The company also has R&D and design centres in Gothenburg, Camarillo (US) and Shanghai (China).

 

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter