Pressemeldinger

Volvo Cars andre kvartal 2022 – stabil inntjening i en turbulent verden

  • Retailsalget gikk ned med 27 % til 143 (195) tusen biler.
  • Omsetningen gikk ned 2 % til 71,3 milliarder SEK.
  • Driftsresultatet (EBIT) var SEK 10,8 (4,8) milliarder.
  • EBIT-marginen var 15,1 % (6,6) %.
  • EBIT-margin, eksklusive andel av inntekter fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper, var 6,5 % (7,9) %.
  • Grunnleggende resultat per aksje var SEK 3,00 (0,99).
  • Andelen elektrifiserte «Recharge»-biler utgjorde 31 % av det totale salget i 2. kvartal, hvorav 7,3 % var helelektriske.

 

Volvo Cars rapporterer i dag stabil inntjening i andre kvartal i møte med en vedvarende usikkerhet i global handel, økende råvarepriser og forsyningskjedebegrensninger som følge av nylige pandemiske nedstengninger i Kina.

 

Den midlertidige rapporten for andre kvartal finner du her. Volvo Cars retailsalg utgjorde 143.006 biler, en nedgang på 27 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Inntektene beløp seg til SEK 71,3 milliarder, en nedgang på 2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og er mindre påvirket enn retailsalget på grunn av sterk prising og produktmiks.

 

"Når vi ser tilbake på Volvo Cars' prestasjoner i et svært turbulent andre kvartal, er vi tilfredse med at vi har levert jevn inntjening," sa Jim Rowan, president og administrerende direktør i Volvo Cars. «Etterspørselen etter produktene våre fortsetter å være robust, og vi er fortsatt fokuserte og tydelige på at de kortsiktige forretningsutfordringene ikke vil svekke vår vilje til å møte våre mellom- til langsiktige strategiske ambisjoner. Om noe, vil det bare øke hastigheten på endringen vår, la han til.

 

Pressemeldingen kan leses i sin helhet her (på engelsk): Volvo Cars second quarter 2022 – steady earnings in a turbulent world - Volvo Cars Global Media Newsroom

 

Volvo Car Norway AS
Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group og Volvo Cars' salgskontor i Norge. Våre snaut 50 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2020 ble det registrert 13707 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 7,8 prosent.


Om Volvo Cars
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927 og er i dag et av verdens mest anerkjente bilmerker. Selskapet selger biler til kunder i over 100 land, og er notert på Nasdaq Stockholm-børsen under tickeren "VOLCAR B". Volvo Cars’ overordnede mål er å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og trygg måte. Dette gjenspeiles i selskapets forpliktelse til å kontinuerlig redusere sitt karbonavtrykk, og ambisjonene om å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og et 100% klimanøytralt selskap innen 2040. Per desember 2021 sysselsatte Volvo Cars omtrent 41 000 heltidsansatte globalt. Selskapets hovedkontor, produktutvikling, markedsføringsarbeid og administrative funksjoner er hovedsakelig lokalisert i Gøteborg, Sverige. Produksjonsanleggene ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Taizhou (Kina). Selskapet har også forsknings-, utviklings- og designsentre i Gøteborg, Camarillo (USA) og Shanghai (Kina).

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Regulatoriske merknader
Mediekontakter