Pressemeldinger

Volvo Cars satser på klimanøytralt stål

Som den første bilprodusenten i verden har Volvo Cars sluttet seg til stålinitiativet Steel Zero. Initiativet har som mål å øke etterspørselen etter fossilfritt stål, og på den måten fremskynde overgangen til en karbonnøytral global stålindustri.

 

Gjennom tilslutningen til SteelZero, forplikter Volvo Cars seg til å innføre nye og strenge CO2-krav til alt innkjøp av stål innen 2030 (mer informasjon i faktaboks nederst). Innen 2050 skal alt stål selskapet kjøper være klimanøytralt, og dette er i tråd med selskapets ambisjon om å bli fullstendig klimanøytralt innen 2040.

 

Stålproduksjon er en omfattende kilde til karbonutslipp i bilindustrien, og utgjorde i 2021 i gjennomsnitt 33 prosent av alle produksjonsrelaterte utslipp for en ny Volvo-bil. Globalt står stålproduksjonen for rundt 7 prosent av alle klimagassutslipp.

 

– En bærekraftig tilnærming til stålproduksjon er ikke bare godt nytt for miljøet. Det er også et godt forretningsmessig grep, fordi det begrenser vår eksponering mot risiko knyttet til klima og reguleringer, sier Kerstin Enochsson, innkjøpssjef i Volvo Cars. 

 

– Vi er glade for tilslutningen til SteelZero-initiativet og støtter deres ambisjoner om å endre stålindustrien. Ved å tydeliggjøre vår etterspørsel etter ansvarlig fremskaffet lav- og nullkarbonstål, ønsker vi å bidra til økt forsyning til sektoren, fortsetter hun.

 

SteelZero ble igangsatt av miljøorganisasjonen Climate Group, i samarbeid med ResponsibleSteel, et organ for standarder og sertifisering innen stålindustrien, som Volvo Cars også vil slutte seg til. Gjennom ResponsibleSteel får Volvo Cars tilgang til pålitelig, tredjepartsverifisert og revidert informasjon om stålforsyningskjeden, som bidrar til å sikre ansvarlig anskaffelse.

 

– At Volvo Cars slutter seg til SteelZero skaper en viktig global signaleffekt knyttet til etterspørselen for lavutslippsstål. Det er også en milepæl for bilindustrien, som spiller en sentral rolle i å drive overgangen til karbonfritt stål. Dette støtter videre etableringen av et avkarbonisert internasjonalt stålmarked, som igjen kan gjøre det mulig for bilindustrien å oppfylle sine egne nullmål og levere et produkt i tråd med klimaagendaen, sier Jen Carson, industrisjef i Climate Group.

 

I tillegg til CO2-reduksjon, fokuserer ResponsibleSteel også på andre viktige spørsmål i stålforsyningskjeden, som arbeider- og menneskerettigheter, tiltak i lokalsamfunn, vannforbruk og påvirkning på biologisk mangfold.

 

SteelZero er det siste i en rekke initiativ fra Volvo Cars med formål å adressere en av bilprodusentens største kilder til CO2-utslipp. I fjor kunngjorde selskapet et samarbeid med den svenske stålprodusenten SSAB om å sammen utforske muligheten for å utvikling fossilfritt høykvalitets-stål til bilindustrien gjennom SSABs HYBRIT-initiativ.

 

Volvo Cars er den første bilprodusenten som jobber med SSAB og HYBRIT, et ambisiøst og avansert prosjekt innen fossilfri stålutvikling. HYBRIT har som mål å erstatte kokskull, som tradisjonelt er nødvendig for jernmalmbasert stålproduksjon, med fossilfri elektrisitet og hydrogen. Resultatet forventes å bli verdens første fossilfrie stålproduksjonsteknologi, praktisk talt uten karbonavtrykk.

 

Volvo Cars sin ambisjon om å bli klimanøytral innen 2040 er en del av selskapets omfattende klimahandlingsplan. Det har som mål å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og planlegger å lansere en helt ny serie rene elbiler i årene fremover.

 

Selskapets elektrifiseringsplaner er en del av ambisjonen om å redusere livsløps-karbonavtrykket per bil med 40 prosent mellom 2018 og 2025, som inkluderer å redusere karbonutslippene i leverandørkjeden med 25 prosent innen 2025.

 

Når det gjelder egne operasjoner, sikter selskapet mot klimanøytral produksjon innen 2025. Allerede i dag drives alle Volvo Cars sine europeiske anlegg av 100 prosent ren strøm, mens Torslanda-anlegget i Sverige allerede er klimanøytralt. Chengdu- og Daqing-anleggene i Kina er også drevet av klimanøytral elektrisitet.

 

I fjor introduserte Volvo Cars en intern karbonpris på 1000 SEK for hvert tonn karbonutslipp fra hele virksomheten, og ble dermed den første bilprodusenten som implementerte en slik mekanisme for alle sine operasjoner. Målet er å sikre organisasjonen for fremtiden gjennom å være i forkant av reguleringskurven, ettersom Volvo Cars forventer og støtter at flere myndigheter implementerer karbonpris i årene fremover.

 

Under denne ordningen gjennomgår hvert bilprosjekt en såkalt "bærekraftskontroll", der en CO2-kostnad blir pålagt for hvert forventet tonn karbonutslipp i løpet av bilens livssyklus. Målet er å sikre at hver bilmodell blir lønnsom selv under en streng karbonprisordning, og på den måten styre alle prosjekt- og innkjøpsbeslutninger mot det mest bærekraftige alternativet.

 

Til redaksjonen:

  • I tillegg til en langsiktig forpliktelse om anskaffelse av 100 prosent fossilfritt stål innen 2050, forplikter SteelZero-tilslutningen også at 50 prosent av innkjøpt stål innen 2030 oppfyller minst ett av følgende kriterier:
    • Stålet er produsert i et stålproduksjonsanlegg der bedriftseier har definert og offentliggjort både en langsiktig plan for utslippsreduksjon, samt et kvantitativt vitenskapelig basert klimagassutslippsmål på mellomlang sikt for selskapet (et mål som er godkjent av Science Based Targets eller tilsvarende initiativ vil oppfylle dette midlertidige kravet).
    • ResponsibleSteel-sertifisert stål, eller tilsvarende.
    • Stål med lave mengder nedfelt karbondioksid, med en definert og spesifikk utslippsintensitet som tar hensyn til andelen skrot når kjøretøyet nått slutten av sin livssyklus.
  • Volvo Cars’ klimarapportering refererer alltid til CO2-ekvivalenter (CO2e), som inkluderer alle klimagasser

 

Volvo Car Norway AS
Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group og Volvo Cars' salgskontor i Norge. Våre snaut 50 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2020 ble det registrert 13707 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 7,8 prosent.


Om Volvo Cars
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927 og er i dag et av verdens mest anerkjente bilmerker. Selskapet selger biler til kunder i over 100 land, og er notert på Nasdaq Stockholm-børsen under tickeren "VOLCAR B". Volvo Cars’ overordnede mål er å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og trygg måte. Dette gjenspeiles i selskapets forpliktelse til å kontinuerlig redusere sitt karbonavtrykk, og ambisjonene om å bli en helelektrisk bilprodusent innen 2030 og et 100% klimanøytralt selskap innen 2040. Per desember 2021 sysselsatte Volvo Cars omtrent 41 000 heltidsansatte globalt. Selskapets hovedkontor, produktutvikling, markedsføringsarbeid og administrative funksjoner er hovedsakelig lokalisert i Gøteborg, Sverige. Produksjonsanleggene ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing og Taizhou (Kina). Selskapet har også forsknings-, utviklings- og designsentre i Gøteborg, Camarillo (USA) og Shanghai (Kina).

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter