Pressemeldinger

Trygg Trafikk og Volvo Cars inngår strategisk samarbeid

Trygg Trafikk og Volvo Cars har inngått et strategisk samarbeid knyttet til den nasjonale Trafikksikkerhetskonferansen og opplysningsarbeid for å endre folks atferd i trafikken.

 

Trygg Trafikk er den eneste statlige norske organisasjonen som utelukkende jobber med trafikksikkerhet, og Volvo er et bilmerke tuftet på sikkerhet. Felles for de to er nullvisjonen og et aktivt arbeid for å redusere skadeomfanget i veitrafikken.

 

Nå har de to aktørene inngått et samarbeid som skal bidra til å sette trafikksikkerhet enda høyere på samfunnets agenda i årene som kommer.

 

– Volvo er en meget god match for oss. De jobber innovativt og har som oss en visjon om null drepte eller hardt skadde i trafikken. Sammen står vi sterkere i jobben med vårt viktige samfunnsoppdrag, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

 

Vil styrke trafikksikkerheten

Første ledd i samarbeidet er at Volvo går inn som ny hovedsamarbeidspartner for den nasjonale Trafikksikkerhetskonferansen, en årlig møteplass i regi av Trygg Trafikk for alle som jobber med sikkerhet i trafikken.

 

– Vi er veldig stolte av å inngå dette samarbeidet med Trygg Trafikk og ønsker å støtte dem i deres arbeid med å styrke trafikksikkerheten i Norge. Sikkerhet er en sentral del av Volvos virksomhet, og for å lykkes med nullvisjonen er møteplasser som Trafikksikkerhetskonferansen et viktig virkemiddel, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør i Volvo Car Norway.

 

På konferansen deler Trygg Trafikk kunnskap, belyser problemstillinger og fremmer krav til myndighetene, sammen med samarbeidspartnere fra ulike deler av samferdselssektoren.

 

Vil forhindre ulykker

I tillegg til Trafikksikkerhetskonferansen planlegger Trygg Trafikk og Volvo å gjennomføre flere prosjekter og kampanjer om atferd og trafikksikkerhet i årene som kommer.

 

– Å være engasjert i sikkerhet handler ikke om å bestå en test eller få en sikkerhetsklassifisering. Vår forpliktelse til sikkerhet handler om å finne ut hvordan og hvorfor ulykker og skader oppstår, og deretter utvikle tiltak for å forhindre dem. Vår ambisjon er å ta nye steg i dette arbeidet sammen med Trygg Trafikk, blant annet gjennom engasjerende folkeopplysning, sier Rita Kristin Broch.

 

Deltar med sikkerhetsekspert

Trafikksikkerhetskonferansen går av stabelen 27. april i Oslo, og Trygg Trafikk skal ta opp temaer som smarte sjåfører, smarte biler, krav til kompetanse om ny teknologi, hvem som blir fratatt førerretten og hvorfor.  

 

Som hovedsamarbeidspartner skal Volvo blant annet være en av bidragsyterne til det faglige innholdet på konferansen og deltar med Jan Ivarsson, en av selskapets fremste sikkerhetseksperter.

 

– Jeg ser fram til å bidra til denne viktige konferansen siden sikkerhet for alle som ferdes i trafikken er en av Volvo Cars’ kjerneverdier. Kunnskapsdeling mellom fagmiljøer, næringsliv, myndigheter og akademia er helt essensielt i vårt felles arbeid med å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle, sier Jan Ivarsson, Director, Senior Technical Advisor Safety i Volvo Cars.

 

Innholdsrikt konferanseprogram

Trafikksikkerhetskonferansen 2022 vil belyse førerretten fra ulike perspektiv, og stiller spørsmålet: Er førerrett en menneskerett?

 

– Det er et samfunnsaktuelt og betent tema som blir satt på dagsorden på årets konferanse, uttaler Johansen fra Trygg Trafikk. Temaet skal drøftes og debatteres gjennom ulike foredrag og paneldebatter og bør være høyaktuelt for svært mange.

 

Les mer om Trafikksikkerhetskonferansen 2022 her: https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikkerhetskonferansen/

 

Trafikksikkerhet har vært en sentral del av Volvo Cars’ virksomhet helt siden bilmerket ble lansert i 1927. Det var Volvo-ingeniøren Nils Bohlin som oppfant det moderne trepunkts sikkerhetsbeltet i 1959, en patent Volvo deretter delte med resten av bilbransjen. I løpet av de påfølgende 60 årene er det estimert at bilbeltet har reddet minst én million menneskeliv.

 

   

Om Volvo Cars
Volvo Cars er representert i Norge gjennom et hovedkontor på Fornebu og et sterkt partnerskap med 48 uavhengige Volvo-forhandlere landet over – alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvos visjon om at ingen skal bli drept eller alvorlig skadd i en ny Volvo, er resultatet av et engasjement for å redde liv, som har blitt ført videre fra generasjon til generasjon i Volvo helt siden selskapet ble stiftet i 1927. I 1958 ble Nils Bohlin Volvo Cars' første sikkerhetsingeniør. Et år senere designet han det første trepunktssikkerhetsbeltet, en oppfinnelse som har reddet flere liv enn noe annet sikkerhetstiltak i bilhistorien. I dag jobber Volvo målrettet med utviklingen av aktiv sikkerhetsteknologi som skal hindre at kollisjoner i det hele tatt oppstår.

 

Om Trygg Trafikk
Trygg Trafikk arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle. Mange er opptatt av sikkerhet i samferdselssektoren, men Trygg Trafikk er den eneste aktøren som kun arbeider med trafikksikkerhet. Trygg Trafikk er bidragsyter til nullvisjonen og retter oppmerksomheten mot alle som blir skadet i trafikken. Nullvisjonen innebærer et delt ansvar mellom myndigheter og trafikanter. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at feilhandlinger ikke fører til død eller alvorlig skade. Trafikantene skal gjøre sitt beste for å overholde reglene i trafikken og vise aktsomhet. Trygg Trafikk er pådriver for et sikkert veisystem og bidrar til at trafikantene har kompetanse til å ta sin del av ansvaret. Vårt samfunnsoppdrag er knyttet til trafikkopplæring av barn og unge, informasjon om risikofaktorer og bruk av sikkerhetsutstyr.

 

 

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter