Pressemeldinger

Volvo Cars lanserer 24 ukers lønnet foreldrepermisjon som ny global standard

Volvo Cars gir 24 ukers lønnet foreldrepermisjon som standard til sine 40.000 kontor- og fabrikkmedarbeidere over hele verden. 

 

Permisjonsordningen gjelder alle, uansett kjønn, og innføres fom. 1. April 2021.

 

Volvo Cars har døpt ordningen «Family Bond» (familiebånd), og den gjelder alle medarbeidere med minst ett års ansiennitet. Lønnen dekkes med 80 prosent som utgangspunkt, og permisjonen gjelder begge foreldre og kan tas når som helst i løpet av foreldreperiodens første tre år.

 

– I Volvo er vi opptatt av mennesker og familie, og som arbeidsgiver ønsker vi at våre medarbeidere skal få tid og ro til å være sammen når familien får barn. Her i Norge er vi veldig heldige og har lovfestede ordninger som strekker seg enda lengere enn 24 uker, men i flere land vil denne ordningen gi nybakte foreldre en unik mulighet til å tilbringe tid sammen med det nyfødte barnet sitt – en tid de vanligvis ikke ville fått, sier Rita Kristin Broch, administrerende direktør.

 

En kultur som støtter

Den globale ordningen er mer inkluderende og støttende enn mange andre eksisterende ordninger rundt om i verden. Den gjelder alle lovlig registrerte foreldre, inkludert adoptivforeldre, fosterfamilier og surrogatforeldre, i tillegg til barn av foreldre med samme kjønn. Enkelte land tilbyr ingen lønnet permisjon til nye foreldre, eller ekskluderer enkelte grupper foreldre – sistnevnte er særlig tilfelle for fedre.

 

– Vi ønsker å skape en kultur som støtter like foreldrerettigheter for alle kjønn. Når foreldre får støtte til å balansere kravene fra arbeid og familie, bidrar det til å lukke kjønnsgapet og gir alle muligheten til å lykkes med karrieren. Volvo Cars har alltid vært et familieorientert og menneske-sentrert selskap, og det beviser vi gjennom denne nye foreldreordningen, sier Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars.

 

Volvo Car’s nye ordning er inspirert av lovene i hjemlandet Sverige, kjent for sin generøse foreldrepermisjonsordning. Svenskene kan ta hele 69 ukers permisjon, 52 av dem med full lønn. I Norge har vi 49 uker med full lønn, alternativt 59 uker med 80 prosent lønn.

 

Vil skape forandring

Volvo Cars nye Family Bond-ordning kommer som en følge av en pilotstudie på foreldrepermisjon Volvo gjennomførte i EMEA-regionen i 2019, der 46 prosent av alle som søkte om permisjon var fedre.

 

– Dette er mer enn bare en ny permisjonsordning for våre medarbeidere, det er en bekreftelse av vår selskapskultur og våre verdier. Vi vil gå foran og skape forandring i bilbransjen, og sette en ny global standard. Ved å gi alle våre medarbeidere muligheten til lønnet foreldrepermisjon, reduserer vi kjønnsulikheter og får en mer mangfoldig arbeidsstyrke. Det tror vi både vil øke prestasjonene og styrke virksomheten, sier Hanna Fager, direktør for konsernfunksjoner og HR i Volvo Cars.

 

Da de gjennomgikk resultatene fra pilotstudien i EMEA-regionen, oppdaget selskapet at de medarbeidere satte pris på Volvo Cars’ policy om å være kjønnsnøytral, inkluderende og tilpasningsvillig til personlige behov. Studien ga også viktig innsikt på hvordan de kunne oppmuntre enda flere ansatte til å ta foreldrepermisjon og gjøre permisjon for begge foreldre til den nye «normen».

 

Må velges bort

Noen av hindringene som begrenser hvor mange som tar ut foreldrepermisjon er foreldrenes bekymringer rundt potensielle konsekvenser for kollegaer og arbeidsteamet, frykt for langsiktige karrieremuligheter, samt kulturelt betingede tankesett rundt hva som er forventet av menn på jobben og hjemme.

 

For å oppmuntre flere til å ta ut permisjon, har Volvo Cars fokusert på å kommunisere mer effektivt rundt permisjonsordningen. Alle medarbeiderne er automatisk innrullert i ordningen. 24 uker foreldrepermisjon er dermed satt som en standard for alle, og medarbeiderne må aktivt velge bort hvis de ønsker kortere tid. På den måten håper Volvo Cars å skape følelsen av en felles satt standard, som gjør det mer sannsynlig at man beholder det som er satt. Utydelig språk, som for eksempel “opp til 24 uker” er unngått, fordi usikkerhet kan gjøre at folk blir mer negativt innstilt.

 

Gjennom slike taktiske grep ønsker Volvo Cars å fjerne forvirring og kulturelle barrierer, og gi foreldre trygghet.

 

I enda et skritt for å vise sin forpliktelse til å redusere kjønnsgapet, har Volvo Cars bestemt at de vil dele resultatene fra ordningen ettersom tiden går, slik at andre selskaper kan lære av dette.

 

Noter til redaksjonen:

  • I land der lokale reguleringer tilbyr en mer generøs permisjonsordning, gjelder de lokale ordningene.

  • Volvo Cars har utviklet en sjekkliste for hvordan selskapet planlegger å kommunisere rundt ordningen, for å oppmuntre til deltakelse. Den kan ses i denne linken.

 

Volvo Car Norway AS
Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group. Våre 44 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2020 ble det registrert 9412 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 6,7 prosent.

 

Om Volvo Car Group
Volvo Cars ble grunnlagt i 1927, og er i dag en av verdens mest anerkjente bilmerker. I 2020 solgte selskapet 661.713 biler i rundt 100 land over hele verden. Volvo Cars har vært eid av Zhejiang Geely Holding siden 2010. I desember 2020 hadde Volvo Cars rundt 40.000 heltidsansatte, og selskapets produktutvikling, markedsføring og administrasjon styres hovedsakelig fra hovedkontoret i Gøteborg i Sverige. Hovedkontoret for APAC (Asia-Stillehavet) ligger i Shanghai, Kina. De fleste av selskapets produksjonslokaler ligger i Gøteborg, Ghent (Belgia), Sør-Carolina (USA), Chengdu og Daqing (Kina), mens motorer produseres i Skövde (Sverige) og Zhangjiakou (Kina), og karosserikomponenter i Olofström (Sverige). I selskapets nye overordnede visjon, tar Volvo Cars sikte på å gi kundene «Freedom To Move» på en personlig, bærekraftig og sikker måte. Denne visjonen preger flere av selskapets ambisjoner; for eksempel skal halvparten av nybilsalget globalt være helelektrisk og Volvo skal ha fem millioner direkte kundeforhold, begge innen 2025. Volvo Cars har også forpliktet seg til en pågående reduksjon av sitt karbonavtrykk, med ambisjonen om å bli et fullstendig klimanøytralt selskap innen 2040.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter