Pressemeldinger

Volvo Cars skal hjelpe Gøteborg å bli klimanøytral

Sveriges nest største by har inngått et samarbeid med Volvo Cars om å skape utslippsfrie sentrumssoner basert på bærekraftig teknologi. Samarbeidet er en del av byens målsetting om å bli helt klimanøytral innen 2030.

 

Samarbeidsprosjektet mellom Gøteborg Stad og Volvo har fått navnet Gothenburg Green City Zone, og formålet er å skape en fullstendig utslippsfri sone i byens sentrum, som tar i bruk en rekke klimanøytrale transportmetoder og oppkoblet infrastruktur.


Bruken av en ekte by som testområde gir Volvo muligheten til å øke utviklingsfarten på teknologi og tjenester innen elektrifisering, delt mobilitet, selvkjørende biler, oppkobling og sikkerhet. Som en del av testarbeidet planlegger Volvo å operere robot-taxier i sonen, drevet av selskapets heleide mobilitetsleverandør, M.


– I realiteten igangsetter vi et prosjekt som skal begrense antall biler i byen – som er helt på linje med Volvos visjon. Dette har vi allerede bevist gjennom vår investering i den delingsbaserte mobilitetstjenesten M, som har utviklet patentert AI-teknologi for å forbedre effektivitet og utnyttelse. Vi vil være med og skape fremtidens byer og sørge for at de forblir beboelige. Dette initiativet gir oss muligheten til å gjøre akkurat det, og samtidig ta ansvar i vår egen hjemby, sier Håkan Samuelsson, administrerende direktør i Volvo Cars.

 

Eksempler på teknologi som skal testes er geo-baserte løsninger og tjenester som gjør at biler i sonen kun kan operere i elektrisk modus og alltid holder seg innenfor fartsgrensen, samt trafikkinfrastruktur som kan kobles til aktive sikkerhetsfunksjoner i bilene og dele informasjon mellom trafikanter.

– Vi vil bruke vår kunnskap og teknologi for å hjelpe til med å skape en fremtidig by som er elektrifisert, oppkoblet, delt og klimanøytral. Dette er en mulighet til å gå foran med et godt eksempel, gjennom å teste ny teknologi og tjenester i et levende storskala-miljø. På den måten kan vi vise at hvis det er mulig her, er det mulig overalt, sier Henrik Green, Chief Technology Officer i Volvo Cars.


Andre potensielle eksempler er fullstendig elektriske mobilitetshubber; et komplett lettanvendelig ladenettverk for elektriske biler og selvkjørende taxier.

Det største hinderet for klimaomstilling er ikke mangelen på klimavennlig og smart teknologi, men kapasiteten til å implementere den. Overgangen krever en holistisk tilnærming for å fremme innovasjon, og et dyptgående, langsiktig samarbeid mellom alle interessenter. 

Ettersom Volvo også har en aktiv rolle i planleggingsprosessen av initiativet, kan de sørge for at sonen integrerer selskapets mobilitetstjenester helt fra start, og utvikler dem i et levende miljø, som øker effekten på bærekraftsmålene.

 

I løpet av 2020 har M, gjennom sin patenterte AI-teknologi, vist seg å redusere trengsel og senke utslippsnivåer i Gøteborg, hvor én bil fra M nå erstatter 8 privatbiler i byen. I likhet med Gøteborg Stads mål, reduserer Volvo Cars kontinuerlig sitt karbonavtrykk, med ambisjonen om å være et klimanøytralt selskap i 2040. For å realisere dette målet, har bedriften utarbeidet flere målsetninger som skal oppnås innen 2025.


Noen eksempler er en 40 prosents reduksjon av selskapets CO2-avtrykk pr bil, et globalt salg der elektriske biler utgjør halvparten, og hybrider resten, og en 25 prosents reduksjon i karbonutslipp fra selskapets samlede virksomhet, inkludert produksjon og logistikk.

Green City Zone-initiativet starter våren 2021 og trappes opp gradvis fremover.

 

Volvo Car Norway AS

Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group. Våre 44 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2020 ble det registrert 9412 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 6,7 prosent.

 

Om Volvo Car Group

Volvo har vært i drift siden 1927. I dag er Volvo et av de mest anerkjente og respekterte bilmerkene i verden. Volvo solgte til sammen 705 452 biler fordelt på omtrent 100 land i 2019. Volvo Cars eies av det kinesiske selskapet Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Selskapet var en del av det svenske Volvo-konsernet frem til 1999, da det ble kjøpt opp av Ford Motor Company i USA. Volvo Cars ble kjøpt opp av Geely Holding i 2010. I 2018 hadde Volvo Cars i gjennomsnitt cirka 43 000 (39 500) heltidsansatte. Volvos hovedkontor, produktutvikling, markedsføring og administrasjon er hovedsakelig lokalisert i Göteborg i Sverige. Volvo Cars kinesiske hovedkontor ligger i Shanghai. Selskapets viktigste produksjonsanlegg er lokalisert i Göteborg (Sverige), Gent (Belgia), South Carolina (USA) Chengdu og Daqing (Kina). Motorene blir produsert i Skövde (Sverige) og Zhangjiakou (Kina), mens karosseridelene blir produsert i Olofström (Sverige).

 

Om Volvo Car Mobility

Volvo Car Mobility er et heleid, uavhengig datterselskap av Volvo Car Group. Selskapets første tjeneste, M, ble lansert i 2019; en stasjonsbasert bildelingstjeneste som tilbyr privatpersoner og bedrifter i byene tilgang til bil on-demand, uten at de behøver å eie selv. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, med lokalkontorer i Gøteborg og Malmö, og har 150 ansatte. Volvo Car Mobility fokuserer på å skape disruptiv forandring i tradisjonell bildeling. Ms egenutviklede AI-plattform og vertikalt integrerte teknologi er sentral i forretningsmodellen. Gjennom å fange opp kundeadferd og fordele biler basert på datadrevne beslutninger, skaper M en bedre kundeopplevelse og gjør det mulig for Volvo Car Mobility å operere med både høy utnyttelsesgrad og høy tilgjengelighet. Og redusere antall biler i byen. 

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter