Pressemeldinger

Volvo i Norges-toppen på likestilling

Kun tre av de 200 største selskapene i Norge har over 60 prosent kvinner i toppledelsen, og ett av disse tre er Volvo Car Norway. Et resultat av å sette kompetanse i sentrum, sier Rita Kristin Broch. 

 

Tallene stammer fra CORE Topplederbarometer 2020, som ble lansert onsdag 12. august.

 

- Volvo er, og skal alltid være, et selskap som fokuserer på kompetanse og personlige egenskaper. Kjønnsbalansen i ledergruppen er et resultat av at vi rekrutterer de dyktigste medarbeiderne, og ikke et prosjekt for å få kvinner i ledende posisjoner, sier Rita Kristin Broch, Managing Director i Volvo Car Norway.

 

- For meg er ikke alder, kjønn og etnisitet viktig. Kompetanse og personlige egenskaper i forhold til oppgavene som skal løses er det som teller, understreker hun.

 

Blant de 200 største selskapene, er det bare 27 som har kvinnelig administrerende direktør. CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsbalansen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene i Norge, målt i omsetning, og det er Institutt for samfunnsforskning som står bak.

 

Trygghet for å feile

Broch trekker fram Volvo sin globale strategi om å være «employer of choice» og å «make a difference», som rettesnor for hvordan det jobbes med både ledelse, innovasjon, samfunnsansvar – og rekruttering.

 

- Min jobb er å bygge en kultur der våre medarbeidere tør å utgjøre en forskjell. Det krever at vi skaper trygghet. Trygghet for å være nysgjerrig, trygghet for å bevege seg i det ukjente, og ikke minst trygghet for å feile. Da kan vi skape nye ting sammen, sier Broch.

 

«Omtanke» er også et uttrykk som går igjen i Volvo. Det handler om å sette mennesket i sentrum, men også tørre å «tenke igjen», og å greie å løsrive seg fra gamle måter å gjøre ting på.

 

-Den som står stille taper løpet. Derfor må vi hele tiden bevege oss, og ledergruppa sin jobb er å bidra til at bevegelsen er i riktig retning. Jeg er overbevist om at vi trenger en variert ledergruppe med forskjellige perspektiver for å finne den retningen, sier Broch.

 

Ser bransjen med nye øyne

Ledergruppen på åtte består i dag av fem kvinner og tre menn. Flere i ledergruppen, deriblant Broch selv, ble rekruttert fra andre bransjer.  

 

-Med det følger det både muligheter og utfordringer. Vi som kommer fra andre bransjer, er nødt til å lære oss bransjen raskt, og lytte til de som sitter på erfaringen. Samtidig er det også vi som kan stille de dumme spørsmålene, og vår erfaring er at det bidrar til nye måter å løse ting på, sier Broch.

 

Broch kom til Volvo Car Norway i november 2019, fra rollen som CEO i Diplom-IS.

 

Treg utvikling i Norge som helhet

Årets tall viser at kvinneandelen på toppen i de 200 største selskapene, har økt litt de siste par årene, men utviklingen går sakte, forteller Core-forsker Sigtona Halrynjo.

 

– I toppledergruppene i disse selskapene er én av fire kvinner, opp fra 22 prosent for to år siden. På aller øverste nivå, blant administrerende direktører, er kvinneandelen 14 prosent, mot ti prosent i 2018, utdyper Halrynjo. 

 

Les mer om undersøkelsen på: https://www.samfunnsforskning.no/core/publikasjoner/core-indikator-status/core-topplederbarometer/core-topplederbarometer-2020/core-topplederbarometer-2020.html

 

Volvo Car Norway AS

Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group. Våre 44 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 48 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2019 ble det registrert 10 056 nye biler fra Volvo i Norge, som utgjør en markedsandel på 7,1 prosent.

 

Om Volvo Car Group

Volvo har vært i drift siden 1927. I dag er Volvo et av de mest anerkjente og respekterte bilmerkene i verden. Volvo solgte til sammen 705 452 biler fordelt på omtrent 100 land i 2019. Volvo Cars eies av det kinesiske selskapet Zhejiang Geely Holding (Geely Holding). Selskapet var en del av det svenske Volvo-konsernet frem til 1999, da det ble kjøpt opp av Ford Motor Company i USA. Volvo Cars ble kjøpt opp av Geely Holding i 2010. I 2018 hadde Volvo Cars i gjennomsnitt cirka 43 000 (39 500) heltidsansatte. Volvos hovedkontor, produktutvikling, markedsføring og administrasjon er hovedsakelig lokalisert i Göteborg i Sverige. Volvo Cars kinesiske hovedkontor ligger i Shanghai. Selskapets viktigste produksjonsanlegg er lokalisert i Göteborg (Sverige), Gent (Belgia), South Carolina (USA) Chengdu og Daqing (Kina). Motorene blir produsert i Skövde (Sverige) og Zhangjiakou (Kina), mens karosseridelene blir produsert i Olofström (Sverige).

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter