Pressemeldinger

Volvo blir med i europeisk prosjekt om deling av sikkerhetsdata

Volvo Cars går sammen med flere bilprodusenter, tjenesteleverandører og nasjonale myndigheter i et nytt europeisk pilotprosjekt om deling av sikkerhets- og trafikkdata mellom biler og infrastruktur. Hensikten er å forbedre trafikksikkerheten på europeiske veier.
 

Pilotprosjektet, som heter European Data Task Force, er et samarbeid mellom ulike europeiske bedrifter og myndigheter (* se deltager liste nederst i pressemeldingen). I tillegg til Volvo er andre bilprodusenter, tjenesteleverandører og flere EU-land med på det nye datadelingsprosjektet som lanseres i dag.

 

Deler data via skyen 

Partnerne i prosjektet skal dele anonymiserte sikkerhetsdata, eller sikkerhetstjenester som er basert på dataen, med prosjektet gjennom en skybasert plattform. Volvo Cars vil bidra til prosjektet ved å dele data fra de oppkoblede sikkerhetsteknologiene Hazard Light Alert (nødblinkvarsling) og Slippery Road Alert (varsling av glatte veier).

 

Dataene Volvo deler kan benyttes av andre bilprodusenter til å varsle bilførere om farer som ligger foran dem, slik at de er forberedt og kan unngå potensielle ulykker. Volvo Cars’ data kan også brukes til å oppdatere trafikktjenester i sanntid, enten de er drevet av en kommersiell aktør eller av de deltagende landenes nasjonale veimyndigheter.

 

Åpen og gjensidig deling
European Data Task Force ble etablert i 2017 med hensikt om å gjøre veitrafikken sikrere for alle trafikanter. Pilotprosjektet deler data på tvers av landegrenser og merkevarer og det er samfunnsnytten og ikke det kommersielle som er drivkraften bak.
 

Volvo Cars har i flere år oppfordret til å etablere åpen og gjensidig deling av anonymiserte sikkerhetsdata. Volvo Cars’ administrerende direktør, Håkan Samuelsson, sa dette allerede i 2017 under et foredrag for Europakommisjonen i Brüssel.

 

– Vi mener denne typen anonymiserte data burde gjøres gratis, fordi det tjener samfunnet. Det redder liv og det sparer tid og skattepenger. Jeg oppfordrer andre bilprodusenter og myndigheter til å jobbe sammen med oss for at vi skal kunne delen denne typen data så bredt som mulig, sa Samuelsson den gangen.

 

Volvo Cars’ egne varslingssystemer gjør det mulig for Volvo-biler å varsle hverandre om glatte veier og farer i trafikken, via et skybasert system. Denne teknologien ble lansert i 2016 og er i dag tilgjengelig på alle nye Volvo-modeller i Europa.

 

Den positive effekten denne typen oppkoblet teknologi har på trafikksikkerheten øker desto flere biler som deler data med hverandre. Siden 2018 har Volvo Cars og Volvo Trucks delt data mellom lastebiler og personbiler i Norge og Sverige.

 

– Desto flere kjøretøy som deler sanntidsdata, desto sikrere blir veiene. Derfor er European Data Task Force et viktig initiativ. Vi håper dette bidrar til at enda flere partnere, som deler vårt fokus på sikkerhet, blir med, sier Malin Ekholm, leder ved Volvo Cars’ sikkerhetssenter.

 

* Følgende organisasjoner deltar i European Data Task Force:

  • EU-land: Nederland, Ministry of Infrastructure and Water Management; Spania, Ministry of Home Affairs La Subdirección General de Gestión de la Movilidad DGT; Finland, Transport and Communications Agency TRAFICOM; Tyskland, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure and Luxemburg, Ministry of the Economy.

  • Tjenesteleverandører: HERE Europe B.V. og TomTom Traffic B.V.

  • Bilprodusenter: BMW AG; Ford Smart Mobility Ltd; Mercedes Benz; Volvo Cars

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter