Pressemeldinger

Volvo tar grep for å håndtere distraksjoner og kjøring i ruspåvirket tilstand

Volvo Cars lanserer i dag et nytt steg i ambisjonen om å eliminere dødsulykker i bilene sine, ved å ta tak i problemene med distraksjoner og kjøring i ruspåvirket tilstand.

 

I tillegg til kjøring i høy hastighet, som Volvo skal bekjempe ved å begrense toppfarten i bilene sine, er ruspåvirkning og distraksjoner to andre faktorer med stor påvirkning på trafikksikkerheten.

 

Volvo har definert disse tre områdene hovedutfordringene som står i veien for å kunne oppnå selskapets visjon om en fremtid uten alvorlig skadde eller dødsulykker i trafikken.

 

Det er Volvo Cars’ vurdering at utfordringene gjør det nødvendig å rette fokus mot menneskers adferd i sikkerhetsarbeidet.

 
Skal installere kameraer og sensorer

Tall fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) viser at medikament- og rusmiddelpåvirkede førere var involvert i nesten 30 prosent av alle dødsulykker i trafikken i USA i 2017.

 

Volvo mener at man bør ta tak i rusmiddelpåvirkning og distraksjoner ved å installere kupékameraer og andre sensorer som overvåker føreren og gjør det mulig for bilen selv å gripe inn dersom en åpenbart påvirket eller distrahert fører ikke reagerer på advarselssignaler, og dermed risikerer å havne i en alvorlig trafikkulykke. Eksempler på en slik inngripen kan være å redusere bilens hastighet, varsle hjelpetjenesten Volvo On Call eller, som en siste utvei, aktivt bremse ned og parkere bilen trygt og sikkert.

 

– Når det gjelder sikkerhet er målet vårt å unngå ulykker helt og holdent, snarere enn bare å begrense sammenstøtet når ulykkesfaren er overhengende og uunngåelig. I dette tilfellet vil kameraene kunne registrere adferd som kan føre til alvorlig personskade eller død, sier Henrik Green, Senior Vice President for forskning og utvikling i Volvo Cars.

 

Vil redde menneskeliv
Eksempler på adferdstilfeller der det kan være nødvendig at bilen griper inn omfatter total mangel på styremanøvrering i lang tid, bilførere som har øynene lukket eller vendt bort fra veien i lange perioder, ekstrem vingling på tvers av kjørefelt eller kraftig forsinkede reaksjonstider.

 

Et slikt førerovervåkingssystem er et viktig element i å la bilen ta aktive beslutninger for å bidra til å unngå ulykker som kan resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.

 

– Mange ulykker skjer på grunn av ruspåvirkede førere. Det er fortsatt noen som tror at de kan kjøre etter å ha tatt seg en drink, og at dette ikke vil påvirke kjøreferdighetene deres. Vi ønsker å gjøre noe for å sikre at menneskeliv ikke blir satt i fare som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Trent Victor, professor i kjøreadferd i Volvo Cars.

 

Innføringen av kameraer i alle Volvo-modeller vil innledes med neste generasjon av Volvo Cars’ skalerbare plattform, SPA 2, tidlig i 2020-årene. Detaljer om det nøyaktige antallet kameraer og hvordan de vil være plassert i kupeen, vil følge på et senere tidspunkt.

 

Vil starte en debatt 

Dagens kunngjøring bør ses i sammenheng med at selskapet begrenser toppfarten på alle sine biler til 180 km/t fra og med modellåret 2021. Dette gjøres for å sende et sterkt signal angående farene ved kjøring i høy hastighet. Selskapet ønsker å innlede en diskusjon om hvorvidt bilprodusenter har rett, eller kanskje til og med en forpliktelse, til å installere teknologi i biler som endrer førernes kjøreadferd.

 

Både toppfartbegrensningen og installasjonen av kupékameraer og sensorer illustrerer hvordan bilprodusenter, ved å fremme bedre føreradferd, kan ta et aktivt ansvar for målet å oppnå null dødsfall i trafikken.

 

Volvo presenterte i dag også Care Key, som gjør at Volvo-førere kan sette begrensninger på alle Volvo-bilers topphastighet før de låner dem ut til andre, fra og med modellåret 2021

 

Care Key, overvåkningskameraene, toppfartbegrensningen samt de eksisterende førerassistentsystemene er der for å oppnå ett enkelt formål: å fremme tryggere bilkjøring.

Nøkkelord:
Sikkerhet, Teknologi, Firma
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter

For informasjon om hvordan Volvo Cars behandler dine persondata i forbindelse med Volvo Cars Global Newsroom KLIKK HER.

Volvo Cars' nyhetsrom bruker informasjonskapsler for å optimalisere brukeropplevelsen din på dette nettstedet. Informasjonskapslene på nettstedet lagrer ikke personlig informasjon. For mer informasjon, les vår Policy for informasjonskapsler-side.

Godta