Pressemeldinger

Volvo tar grep for å håndtere distraksjoner og kjøring i ruspåvirket tilstand

Volvo Cars lanserer i dag et nytt steg i ambisjonen om å eliminere dødsulykker i bilene sine, ved å ta tak i problemene med distraksjoner og kjøring i ruspåvirket tilstand.

 

I tillegg til kjøring i høy hastighet, som Volvo skal bekjempe ved å begrense toppfarten i bilene sine, er ruspåvirkning og distraksjoner to andre faktorer med stor påvirkning på trafikksikkerheten.

 

Volvo har definert disse tre områdene hovedutfordringene som står i veien for å kunne oppnå selskapets visjon om en fremtid uten alvorlig skadde eller dødsulykker i trafikken.

 

Det er Volvo Cars’ vurdering at utfordringene gjør det nødvendig å rette fokus mot menneskers adferd i sikkerhetsarbeidet.

 
Skal installere kameraer og sensorer

Tall fra amerikanske National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) viser at medikament- og rusmiddelpåvirkede førere var involvert i nesten 30 prosent av alle dødsulykker i trafikken i USA i 2017.

 

Volvo mener at man bør ta tak i rusmiddelpåvirkning og distraksjoner ved å installere kupékameraer og andre sensorer som overvåker føreren og gjør det mulig for bilen selv å gripe inn dersom en åpenbart påvirket eller distrahert fører ikke reagerer på advarselssignaler, og dermed risikerer å havne i en alvorlig trafikkulykke. Eksempler på en slik inngripen kan være å redusere bilens hastighet, varsle hjelpetjenesten Volvo On Call eller, som en siste utvei, aktivt bremse ned og parkere bilen trygt og sikkert.

 

– Når det gjelder sikkerhet er målet vårt å unngå ulykker helt og holdent, snarere enn bare å begrense sammenstøtet når ulykkesfaren er overhengende og uunngåelig. I dette tilfellet vil kameraene kunne registrere adferd som kan føre til alvorlig personskade eller død, sier Henrik Green, Senior Vice President for forskning og utvikling i Volvo Cars.

 

Vil redde menneskeliv
Eksempler på adferdstilfeller der det kan være nødvendig at bilen griper inn omfatter total mangel på styremanøvrering i lang tid, bilførere som har øynene lukket eller vendt bort fra veien i lange perioder, ekstrem vingling på tvers av kjørefelt eller kraftig forsinkede reaksjonstider.

 

Et slikt førerovervåkingssystem er et viktig element i å la bilen ta aktive beslutninger for å bidra til å unngå ulykker som kan resultere i alvorlige personskader eller dødsfall.

 

– Mange ulykker skjer på grunn av ruspåvirkede førere. Det er fortsatt noen som tror at de kan kjøre etter å ha tatt seg en drink, og at dette ikke vil påvirke kjøreferdighetene deres. Vi ønsker å gjøre noe for å sikre at menneskeliv ikke blir satt i fare som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand, sier Trent Victor, professor i kjøreadferd i Volvo Cars.

 

Innføringen av kameraer i alle Volvo-modeller vil innledes med neste generasjon av Volvo Cars’ skalerbare plattform, SPA 2, tidlig i 2020-årene. Detaljer om det nøyaktige antallet kameraer og hvordan de vil være plassert i kupeen, vil følge på et senere tidspunkt.

 

Vil starte en debatt 

Dagens kunngjøring bør ses i sammenheng med at selskapet begrenser toppfarten på alle sine biler til 180 km/t fra og med modellåret 2021. Dette gjøres for å sende et sterkt signal angående farene ved kjøring i høy hastighet. Selskapet ønsker å innlede en diskusjon om hvorvidt bilprodusenter har rett, eller kanskje til og med en forpliktelse, til å installere teknologi i biler som endrer førernes kjøreadferd.

 

Både toppfartbegrensningen og installasjonen av kupékameraer og sensorer illustrerer hvordan bilprodusenter, ved å fremme bedre føreradferd, kan ta et aktivt ansvar for målet å oppnå null dødsfall i trafikken.

 

Volvo presenterte i dag også Care Key, som gjør at Volvo-førere kan sette begrensninger på alle Volvo-bilers topphastighet før de låner dem ut til andre, fra og med modellåret 2021

 

Care Key, overvåkningskameraene, toppfartbegrensningen samt de eksisterende førerassistentsystemene er der for å oppnå ett enkelt formål: å fremme tryggere bilkjøring.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter