Pressemeldinger

Volvo Cars støtter G7-landenes erklæring om å bekjempe marin forsøpling

Volvo Cars deltar denne uken på G7-landenes Ocean Partnership Summit som arrangeres i Halifax, Canada. Volvo er den eneste bilprodusenten som er invitert til samlingen, noe som bekrefter selskapets ledende posisjon innen bærekraft.

På møtet vil Volvo Cars slutte seg til G7 Ocean Plastics Charter, G7-landenes erklæring om å bekjempe marin forsøpling. Samtidig vil selskapet presentere sitt eget bærekraftprogram, som blant annet beskriver Volvo Cars’ mål om å øke bruken av resirkulerte materialer i sine nye biler. På G7 Ocean Partnership Summit samles representanter fra myndigheter, næringsliv og organisasjoner fra hele verden. 

Volvo Cars har ett av de mest ambisiøse bærekraftprogrammene i bilindustrien, med konkrete mål om å redusere og begrense selskapets påvirkning på miljøet. En viktig del av strategien er å redusere bruken av plast, samt å øke bruken av resirkulerte materialer.

Skal bekjempe marin forsøpling

Gjennom G7-erklæring forplikter land og myndigheter seg til å bekjempe marin forsøpling, eksempelvis ved å fremme bruken av resirkulert plast og å redusere plastforsøpling. Volvo Cars er den første bilprodusenten som slutter seg til erklæringen.

– Vår tilnærming til bærekraft støtter opp om G7s Ocean Plastics Charter, noe som gjør det naturlig for oss å tilslutte oss erklæringen, sier Maria Hemberg, Senior Vice President Group Legal og styreleder i Volvo Cars’ Sustainability Board.

Volvo Cars kunngjorde tidligere i år sin ambisjon om at minst 25 prosent av plasten som brukes i nye biler skal komme fra resirkulert materiale innen 2025. I anledning satsingen har Volvo spesialbygd en XC60 som blant annet består av forlatte fiskegarn, maritimt tauverk og gamle Volvo-seter.

Omfattende bærekraftprogram

Volvo Cars oppfordret samtidig leverandører i bilindustrien til å jobbe tettere med bilprodusenter for å kunne utvikle bærekraftige komponenter, med spesielt fokus på bruk av resirkulert plast – en utfordring som har fått positiv respons blant Volvos leverandører. Volvo Cars har også besluttet å fjerne all engangsplast fra kontorer, kantiner og arrangementer over hele verden innen utgangen av 2019.

I 2017 offentliggjorde Volvo et bransjeledende mål om at alle nye Volvo-biler skal være elektrifiserte etter 2019. I mai forsterket Volvo Cars denne strategien ved å kunngjøre at helelektriske biler skal utgjøre 50 prosent av selskapets globale nybilsalg innen 2025.

På et operasjonelt nivå sikter Volvo Cars mot en klimanøytral produksjon innen 2025. I januar i år ble motorfabrikken i Skövde den første til å nå dette målet.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter