Pressemeldinger

Volvo Cars med nye forretningsambisjoner

 

Volvo Cars kunngjorde i dag nye finansielle og operasjonelle ambisjoner som vil posisjonere selskapet som en ledende aktør i den globale bilindustrien innen midten av det neste tiåret.  

 

På den operasjonelle siden forventer Volvo Cars at helelektriske biler vil stå for halvparten av det årlige bilsalget. Videre at en tredjedel av alle solgte biler vil være selvkjørende, og at halvparten av alle bilene vil tilbys gjennom selskapets abonnementsløsning.   

 

Volvo Cars forventer at tiltakene vil forvandle selskapets tilknytning til kundebasen og har en målsetting om å skape nye og tilbakevendende inntektsstrømmer ved å etablere fem millioner direkte kundeforhold innen midten av det neste tiåret. Dette vil gi Volvo større potensial til å utvikle både oppkoblede og andre tjenester til kundene.

 

- Kundenes forventinger er i rask endring. Det medfører at Volvo Cars også endrer seg raskt. Tiltakene våre vil bidra til å forvandle Volvo fra å være en rendyrket bilprodusent til også å tilby tjenester direkte til kundene, sier Hakan Samuelsson, president og CEO i Volvo Cars.

 

På den finansielle siden har Volvo Cars en målsetting om å skape lønnsomhet på nivå med andre bilprodusenter i premiumklassen. Hoveddriveren skal være økning i salg og inntjening på tvers av selskapets tre globale salgsregioner, samt en bredere portefølje av biler, som også inkluderer salg til nye markedssegmenter bestående av selvkjørende transportselskaper.  

 

Volvo Cars finansielle prestasjoner skal styrkes ved å utnytte de industrielle synergiene selskapet skaper gjennom sine tilknyttede partnere.

 

Volvo Cars forventer å tjene på lavere innkjøpskostnader, delte utviklingskostnader og stordriftsfordeler sammen Polestar og Lynk & Co, et nytt internasjonalt bilmerke der Volvo Cars har en eierandel på 30 prosent.  

 

- Dette baner vei for at Volvo Cars skal kunne fortsette en rask vekst frem mot midten av det neste tiåret. Selskapet har gjennomgått en forvandling siden 2010 og blitt en premium bilprodusent. Nå er tiden inne for at denne transformasjonen skal gå over i en periode med vedvarende lønnsomhet på lik linje med andre bilmerker i premiumklassen, sier Samuelsson.   

 

Volvo Cars oppnådde både rekordhøyt salg og rekordhøy inntjening i 2017, med en økning i driftsresultat på 27,7 prosent og et globalt bilsalg på 571.577 biler. 2017 ble det fjerde året på rad at selskapet noterer seg for rekordhøy vekst, noe som understreker den operasjonelle og finansielle forvandlingen siden Geely Holdings tok over som eiere. Volvo Cars har også utvidet den globale produksjonen og fornyet hele produktporteføljen de senere årene.

 

  

Volvo Car Norway AS

Volvo Car Norway AS er et heleid datterselskap av Volvo Car Group. Våre 40 ansatte holder til på Fornebu, vest for Oslo sentrum. Vi er i et sterkt partnerskap med våre 47 uavhengige Volvo-forhandlere over hele Norge, alle med en felles målsetning om å skape Volvo-unike kundeopplevelser. Volvo er et av bilbransjens sterkeste merker, med solid posisjon i Norge. I 2017 ble det registrert 11 750 nye biler fra Volvo, som utgjør en markedsandel på 7,4 prosent.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.
Mediekontakter