Pressemeldinger

Volvo Personbiler gir regjeringen skryt

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å øke vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler fra 10 til 15 prosent. Dette er et viktig tiltak for å gjøre ny og miljøvennlig teknologi rimeligere og mer tilgjengelig.

 

 - Skal vi nå klimamålene for personbiltrafikken, er vi avhengig av at flere velger ladbare biler. Ladbare hybridbiler dekker en del av markedet som elbiler i dag ikke kan fylle. Det er derfor gledelig steg i riktig retning at regjeringen nå senker avgiften for denne teknologien. Vi kunne ønske oss en avgiftslette på mer en 18 000 kroner for Volvo V60 Plug-in hybrid, men dette er likevel et skritt i riktig retning slik at det blir rimeligere for folk å velge miljøvennlig – sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway.

 

En helt ny generasjon plug-in hybridbiler er nå på vei inn i markedet. Disse tilfredsstiller alle vanlige bruksbehov og kan erstatte dagens fossilbaserte bilpark. Volvo Personbiler har tidligere utfordret politikerne på konkrete tiltak som innføring av en egen avgiftsnisje for ny teknologi.

 

-Vi ser på dette som et steg på veien mot en slik avgiftsnisje, der de mest miljøvennlige bilene fritas for enkelte deler av engangsavgiften. For de fleste er pris avgjørende når de skal kjøpe bil, så å bruke avgiftene til å stimulere til valg av miljøvennlig teknologi er helt nødvendig, sier Herland.

 

-Hvis bilindustrien fortsetter å gjøre sitt med å utvikle miljøvennlig drivstoffteknologi, og regjeringen fortsetter det gode arbeidet med omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning, tror jeg vi sammen når utslippsmålene i Klimaforliket, avslutter Øystein Herland.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.