Pressemeldinger

Volvo V60 Plug-in Hybrid – sikkerhet i verdensklasse i likhet med andre Volvo-personbiler

«Vi legger de samme høye sikkerhetsstandardene til grunn for alle våre produkter, men de sikkerhetsrelaterte aspektene kan likevel variere avhengig av hva slags drivlinje og drivstoff det handler om. For oss er elektroteknologien også en ny og spennende utfordring for vårt mål om å bygge de sikreste bilene på markedet», sier Jan Ivarsson, Senior Manager for Safety Strategy & Requirements hos Volvo. Han tilføyer:

 

«Det er ikke noe rart at mange spørsmål om elektroteknologien handler om hva som vil skje i en ulykke, men det er viktig å innta en helhetlig holdning og se på alle aspekter ved den daglige bruken av bilen.»

 

Overvåking og innkapsling

Volvo gjennomfører i disse dager en bred og grundig undersøkelse av en rekke sikkerhetsscenarier for biler med elektrisitet som drivkraft. Gjennom avansert, automatisk overvåking av batteristatus og ved innkapsling av batteriet med effektiv kollisjonsbeskyttelse, har man oppnådd et sikkerhetsnivå i verdensklasse.

 

«En helhetlig og personfokusert innfallsvinkel og realistiske trafikkforhold vil alltid være utgangspunktet for sikkerhetsarbeidet vårt. Basert på vår enorme database med input fra faktiske veisituasjoner og kjøreuhell, vet vi hvor fokus må ligge i dagligdagse kjøresituasjoner. Løsningene vi har utviklet for vår V60 Plug-in Hybrid tar hensyn til situasjonene som gjelder spesielt for denne typen bil,» sier Jan Ivarsson.

 

Alt fra måten bilen produseres, brukes og vedlikeholdes til hvordan den resirkuleres blir grundig analysert, og informasjonen som innsamles er med på å påvirke utformingen av produksjonsmodellen, som kommer i 2012.

 

Omfattende testing pågår – og mer er underveis

Volvos sikkerhetstester finner sted i flere ulike stadier: På komponentnivå, for komplette systemer, før hele bilen sikkerhetstestes virtuelt i datamiljøet, og deretter testes fysisk i Volvos avanserte kollisjonstestsenter.

 

«Vi har gjennomført fullskala kollisjonstester med forskjellige belastningssituasjoner, som front-, bak- og sidekollisjoner for å bekrefte at batteriteknologien overholder våre sikkerhetskrav», sier Jan Ivarsson. Han tilføyer: «Litium-ion-batteriene er atskilt fra kollisjonssonene og fra passasjerkupeen.»

 

Kunnskap fra faktisk trafikk

Volvo bruker sin unike kunnskap fra faktiske trafikksituasjoner til å gjennomføre detaljert testing og verifisering. Testprosedyren omfatter også de generelle kravene som er nedfelt av industriens egne sikkerhetsinstitutter.  

 

Når Volvo analyserer trafikksituasjoner fra et sikkerhetsperspektiv, bruker ingeniørene en modell som illustrerer hele hendelsesforløpet gjennom hele kjørefasen. Prosessen er inndelt i fem faser: Fra den normale kjøresituasjonen til etter at ulykken har funnet sted. Basert på disse fem fasene utvikler Volvo nye sikkerhetsløsninger, og forbedrer eksisterende løsninger.

 

Unike løsninger for elektriske biler

Alle sikkerhetsløsningene i Volvo V60 vil også bli tilgjengelige i plug-in-hybridversjonen. Likevel vil den elektriske kraften bidra til nye aspekter ved det totale sikkerhetsbildet, og disse nye aspektene må også håndteres. Volvos sikkerhetseksperter har nøye gjennomgått de fem sekvensene i ulykkesforløpet og utviklet særskilte løsninger for batteriene og for beskyttelse av passasjerene etter behov.

 

1. Normal kjøring: Ved å regulere kjølesystemet ved hjelp av et avansert målesystem, overvåkes hver celle individuelt både mht spenningsnivå og driftstemperatur. Dette har betydning både for sikkerheten og batterikapasiteten. Dersom avvik av noe slag blir oppdaget, stenges batteriet automatisk av som et preventivt tiltak.

 

2. Konflikt: Batteriene tilfører vekt som kan skape nye tilstander for bilens dynamikk og endre hvordan bilen oppfører seg i ekstreme kjøresituasjoner, for eksempel ved raske unnamanøvre. Volvo V60 har et bremsesystem som enkelt håndterer den ekstra vekten, og DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) er på plass for å hjelpe føreren med å bevare full kontroll.

 

3. Unngåelse: Hvis et frontsammenstøt er i ferd med å inntreffe, og føreren reagerer for sent til å bremse ned bilen, kan V60-hybridbilen aktivere automatiske systemer som kollisjonsvarsling med full autobrems og City Safety for å bidra til å unngå eller redusere virkningene av en kollisjon.

 

4. Kollisjon: For å redusere virkningene av en kollisjon, er batteripakken svært godt beskyttet og atskilt fra bilens deformasjonssoner og passasjerkupeen. Batteriet er også robust innkapslet. Stålbjelker og andre deler av strukturen rundt batteriet er forsterket for å hindre at det blir påvirket ved en kollisjon.

 

Skulle batteriet likevel bli skadet, slik at en gasslekkasje oppstår, er det særskilte evakueringskanaler som fører gassen ut på undersiden av bilen. Ved ekstrem varme beskyttes personene i bilen av batteriets innkapsling. I selve kollisjonsøyeblikket sender kollisjonsdetektorer rundt batteriet informasjon om kollisjonen til bilens sentrale datamaskin, som automatisk stenger av strømforsyningen for å redusere faren for kortslutning.

 

5. Etter kollisjonen: Batteriet har en sikkerhetsbryter som fungerer om lag på samme måte som jordfeilbryteren i husholdninger. Den frakobler og isolerer batteriet dersom strøm skulle gå feil vei, for eksempel hvis to strømledninger presses sammen som følge av et kjøreuhell. Volvo samarbeider dessuten med de ulike redningstjenestene og gir dem fyldig informasjon om hvordan de best håndterer ulike Volvo-modeller etter en ulykke.

 

Sikkerhet under service og resirkulering

Volvo V60 Plug-in Hybrid er utstyrt med en servicebryter for rask og trygg frakobling av bilens strømforsyning.

Volvo og batteriprodusentene erkjenner sitt omfattende produktansvar når det gjelder både produksjon og resirkulering. Dette sikrer forsvarlig behandling av batteriene når deres levetid i bilen er utløpt.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.