Pressemeldinger

En bilrevolusjon er i gang

Volvo Car Norway presentere sin tredje miljørapport, «Norsk bilrevolusjon – veien mot 85 g/km”. Rapporten viser at bilindustriens teknologiutvikling og myndighetenes politikk har ført til en revolusjon på norske veier. For første gang ligger Norge foran EU når det gjelder utslipp fra nye biler.

 

- De siste årene har vi vært vitne til en imponerende nedgang i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler solgt i Norge. Årsaken er at bilprodusentene har utviklet stadig mer drivstoffeffektive biler, samtidig som fremsynte politikere har premiert biler med lave utslipp, sier Øystein Herland, administrerende direktør i Volvo Car Norway.

 

Hver fjerde bil solgt i 2020 må være ladbar


Likevel viser den nye miljørapporten at vi med dagens utslippstrend ikke vil klare å nå målet i Klimaforliket fra 2012 om et gjennomsnittsutslipp på 85 g CO2/km fra nye biler i 2020.

 

- Klimaforliket er ambisiøst. Skal vi ned til 85 g/km, er vi nødt til å ta den siste teknologien i bruk langt raskere. I 2020 må hver fjerde bil som selges være ladbar. I dag er andelen under 5 prosent, sier Herland.

 

Åtte av ti vil kjøpe ladbar bil


En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat for Volvo Car Norway, viser at kun 15 prosent  vil vurdere å kjøpe en ladbar bil neste gang de skal kjøpe ny bil. De viktigste motargumentene  er blant annet pris, rekkevidde og tilgang til ladestasjoner. Hele åtte av ti sier imidlertid at de vil kjøpe en ladbar bil neste gang, dersom denne har samme rekkevidde, pris og størrelse som biler med bensin- eller dieselmotor.

 

Samarbeid mot felles mål


Statsbudsjettet som ble lagt frem av Regjeringen i går, stimulerer ytterligere til lavere utslipp og er et viktig skritt i riktig retning, i følge Volvo Car Norway.

 

- Vi som bilprodusenter utvikler stadig bedre miljøvennlig teknologi, men for at vi skal nå målene i Klimaforliket må politikerne sørge for at denne teknologien tas i bruk. Vi har kommet et godt stykke allerede, og denne rapporten er vårt bidrag til debatten om hvordan vi skal komme i mål. Sammen kan vi gjøre Norge til et foregangsland når det gjelder elektrifisering av bilparken, sier Herland

 

I rapporten foreslår Volvo Car Norway at det på kort sikt innføres en egen avgiftsnisje i bilavgiftene for ny teknologi.  På den måten vil de mest miljøvennlige bilene bli  tilgjengelige for flere forbrukere.

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.