Pressemeldinger

Renere luft inne i en Volvo enn på utsiden

Innemiljøet i en Volvo skal være trygt for personer med hypersensitivitet også. Volvo Car Groups systematiske innsats på området har nå resultert i at det svenske astma- og allergiforbundet nå anbefaler sju Volvo-modeller: S80, V70, XC70, XC60, S60, V60 og V40.

 

Opptil 45 prosent av befolkningen i industrialiserte land lider av en eller annen form for allergi eller hypersensitivitet. Mer enn ti prosent har astma. En av årsakene til den dramatiske økningen siden 1950-tallet er luftforurensing som nitrogenoksider, ozon på bakkenivå, partikler og pollen.

 

Volvo Cars svarer på disse kravene gjennom en systematisk tilnærming til alle relevante problemstillinger. På midten av 1990-tallet etablerte selskapet spesifikasjoner og begynte testing for å skape et innemiljø i bilene som er trygt for personer med hypersensitivitet. Volvo S80, som ble lansert i 1998, var den første modellen der man virkelig så resultatene av dette arbeidet.

 

Arbeidet med innemiljøet kan deles i to hovedområder: luftkvalitet og kontaktallergier.

 

For å motvirke kontaktallergier minimeres mengden av nikkel som slippes ut fra metalliske overflater og læret farges i en prosess som er fri for krom.

 

Luften inne i bilen er renere enn på utsiden

Målet er å gjøre luften i kupéen renere enn luften på utsiden. Dette inkluderer luft som kommer inn gjennom klimaanlegget og utslippene fra materialene inne i kupéen. For å nå dette målet har Volvo Cars utviklet to systemer, Interior Air Quality System (IAQS, inneluftkvalitetssystem) og Clean Zone Interior Package (CZIP, ren sone interiørpakke). 

  • IAQS overvåker kvaliteten på luften som kommer inn og lukker automatisk lufteventilene dersom nivåene med skadelige stoffer blir for høye. Et multifilter fjerner partikler og pollen, men bruker også et aktivt kullfilterfor å fjerne lukt og ozon på bakkenivå. Systemet lukker lufteventilene automatisk når man for eksempel kjører gjennom en tunnel.
  • CZIP-teknologien sørger for at luften inne i bilen automatisk luftes ut innen ett minutt etter at bilen låses opp med fjernkontrollen. CZIP-systemet anbefales av det svenske astma- og allergiforbundet.

 

Det som er kjent som «ny bil»-lukt er faktisk lave nivå av utslipp fra materialene. Disse nivåene er ikke farlige, men på varme dager kan man få konsentrasjoner som kan forårsake irritasjon for personer med hypersensitivitet. Stoffene luftes raskt ut av kupeen. Volvo Cars' mål er å fjerne disse luktene helt.

 

Nøye utvelgelsesprosess

Volvo Cars unngår utslipp fra materialer i kupéen gjennom en omfattende utvelgelsesprosess.

 

- Vi fokuserer på stoffene i luften som folk faktisk puster inn. Vi gjennomfører tester på komponentnivå i tillegg til systemer og biler. Vi godkjenner ikke listematerialer for bruk inne i bilen uten at de godkjennes i disse testene først, sier Andreas Andersson, som er ansvarlig for rene kupéer i Volvo Cars.

 

Volvo Cars har gjennomført solsimuleringstester siden 2000. Ettersom materialer slipper ut stoffer ved høye temperaturer, bruker materialekspertene ved det svenske testings- og forskningsinstituttet en solsimulator for å verifisere de lave utslippene fra interiøret. Bilen varmes opp inntil innetemperaturen når 65º Celsius – , samme temperatur som hvis man parkerer bilen i solen på en varm sommerdag.


I løpet av testen måles utslipp av Total Volatile Organic Compounds (TVOC, totale volatile organiske komponenter) og aldehyder. Volvo har svært strenge grenser for TVOC) ettersom høye nivåer av disse stoffene i inneluften kan føre til hodepine, kvalme og svimmelhet. TVOC kan også utløse astma. Aldehyder er begrenset ettersom de, og særlig formaldehyd, kan forårsake kontakt- og luftveisallergier.

 

Nese-teamet på luktjakt

Testprogrammet omfatter også vurderinger utført av Volvo Cars eget «nese-team», hvor medlemmene lukter på ulike objekter for å avgjøre om lukten fra disse er akseptabel eller for sterk.

 

- Teamet vårt består av åtte spesielt utvalgte personer med «standard»-neser. Oppgaven deres er å veilede designerne i materialvalg og produksjonsmetoder, særlig når det gjelder interiøret i bilen, sier Andreas Andersson.


Panelet vurder lukten fra listematerialene som brukes inne i bilen på en skala fra en til seks, der 1 er «umerkelig» og 6, «uutholdelig». For å få godkjent, må testen ikke overstige 3, som er «Helt tydelig, men ikke ubehagelig».

 

Økende internasjonal interesse

- Det er økende interesse for et rent kupémiljø, både blant kunder og beslutningstakere, sier Andreas Andersson.

- En rekke asiatiske markeder har tatt denne problemstillingen til et nytt nivå, særlig Kina, Japan og Korea som har antydet at de vil innføre nye lovpålagte krav. Det er økende kundeinteresse i både Europa og USA også, legger han til.

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.