Pressemeldinger

Volvo Cars’ sikkerhetsstrategiekspert Anders Eugensson mottar den amerikanske regjerings utmerkelse Special Award of Appreciation

Anders Eugensson er i dag direktør for myndighetskontakt og en nøkkelekspert på sikkerhetsstrategi ved Volvo Car Group (Volvo Cars), ble nylig tildelt den amerikanske regjerings Special Award of Appreciation. Prisen tildeles i regi av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Prisen ble delt ut på konferansen «International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles» i Seoul, Sør-Korea.

 

Helt fra han begynte i Volvo Cars i 1985 har Anders Eugensson hatt en rekke stillinger innenfor Volvos sikkerhetsorganisasjon. I løpet av sin karriere hos Volvo har han både arbeidet innenfor kollisjonsanalyse ved hjelp av dataassistert konstruksjon, og hatt en lederstilling ved Volvo Cars Safety Centre. Eugensson har nå stillingen som Director Government Affairs ved avdelingen for Corporate Communications hosVolvo Cars. Han er et nøkkelmedlem av selskapets flerfunksjonsgruppe for sikkerhetsstrategi. Dette er gruppen som definerer målene og bestemmer retningen for Volvo Cars framtidige sikkerhetsarbeid.

 

I sin nøkkelrolle hos Volvo Cars har Anders Eugensson vært en aktiv drivkraft for å følge Volvo Safety Vision 2020’s, som er selskapets visjon om ingen drepte eller alvorlig skadde i en ny Volvo i 2020. I tråd med dette ambisiøse målet har Anders Eugensson aktivt satset på å implementere teknologiske nyvinninger og designendringer som har vist seg å føre til reelle forbedringer innenfor sikkerhet.

 

«Vi er svært fornøyde med at Anders har fått denne utmerkelsen,» sier Bodil Eriksson, Senior Vice President ved Volvo Cars’ avdeling for Corporate Communications. «Ved å omdefinere grensene for hva som kan oppnås av stadige forbedringer innenfor sikkerhet er han en inspirerende og utfordrende drivkraft i verdens sikkerhetsmiljøer.»

 

Tidligere mottakere av den amerikanske regjerings utmerkelse Special Award of Appreciation ved Volvo Cars er Thomas Broberg, Senior Technical Safety Adviser og Jan Ivarsson, Senior Manager Safety Strategy & Requirements

Nøkkelord:
Selskapsnyheter, Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.