Pressemeldinger

Volvo Car Group starter et verdensunikt svensk pilotprosjekt med selvkjørende biler på offentlige veier

Volvo Cars har en ledende rolle i verdens første store pilotprosjekt for autonom kjøring i stor omfatning, der 100 selvkjørende Volvobiler vil bli kjørt ved hverdagslige kjøreforhold på offentlige veier rundt Gøteborg.

 

Det banebrytende prosjektet «Drive Me – Self-driving cars for sustainable mobility» er et felles initiativ mellom Volvo Car Group, Trafikverket og Transportstyrelsen i Sverige, Lindholmen Science Park og Gøteborg by.

Prosjektet «Drive Me» støttes av den svenske regjeringen. Målet er å finne ut hvilke fordeler samfunnet har av autonom kjøring og bringe Sverige og Volvo Cars frem i ledelsen for utviklingen av framtidens mobilitet.

 

- Autonome kjøretøy er også en integrert del av Volvo Cars på lik linje med den svenske regjeringens nullvisjon for dødsfall i trafikken. Dette offentlige pilotprosjektet er et viktig skritt mot det målet, sier Håkan Samuelsson, adm. direktør og konsernsjef for Volvo Car Group. - Prosjektet vil gi oss innblikk i de tekniske utfordringene samtidig som vi får verdifulle tilbakemeldinger fra virkelige kunder som kjører på offentlige veier.

 

Pilotprosjektet omfatter selvkjørende biler som bruker cirka 50 kilometer av utvalgte veier i og rundt Gøteborg. Veiene er karakteristiske for veier med tett pendlertrafikk, samt motorveiforhold og hyppige køer. Prosjektet omfatter også helautomatisk parkering, uten fører i bilen.

 

Prosjektet «Drive Me» starter i 2014 og vi kan forvente å se de første bilene på veiene i Gøteborg i 2017.

 

Felles innsatser

Den økende urbaniseringen fortsetter å sette press på transportsystemene i og rundt tettsteder verden over og derfor fokuserer «Drive Me» på behovet for et samarbeid i arbeidet for et bærekraftig samfunn og bærekraftig mobilitet.

 

 - Sverige har utviklet et unikt samarbeid mellom myndigheter, industrisektoren og den akademiske verden. Det har gitt landet en verdensledende posisjon på trafikksikkerhetsområdet. Autonome kjøretøyer og smartere infrastruktur kommer til å ta oss et skritt nærmere enda sikrere trafikksituasjoner og bedre miljø. Teknikken vil også bidra til å skape nye arbeidsplasser og nye muligheter i Sverige, sier infrastrukturministeren i Sverige Catharina Elmsäter-Svärd.

 

Selvkjørende kjøretøyer kan bidra til å minske investeringene i infrastrukturen og berike bylivet på andre måter, for eksempel ved å redusere utslippene, forbedre luftkvaliteten og gi tryggere trafikksituasjoner. 

 

Individuelle fordeler

Autonom kjøring vil helt forandre måten vi ser på bilkjøring, fordi teknikken gjør det mulig å planlegge kjøringen med en blanding av autonom og aktiv kjøring – slik at reisen blir mer tidseffektiv. Du kan trygt interagere med telefon, nettbrett eller helt enkelt bare slappe av.

 

 - Teknikken for autonom kjøring som brukes i pilotprosjektet, gjør at du kan overlate kjøringen til bilen når omstendighetene tillater det, sier Håkan Samuelsson.

 

De 100 Volvobilene er nye modeller som utvikles på den kommende Scalable Product Architecture (SPA), som er forberedt for kontinuerlig innføring av nye brukerstøtte- og sikkerhetssystemer hele veien til teknikker som muliggjør svært autonom kjøring. Først ut er den helt nye Volvo XC90, som lanseres internasjonalt i 2014.

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.