Pressemeldinger

Volvo Car Group starter et skandinavisk pilotprosjekt med skybasert kommunikasjon for sikrere kjøring

Volvo Car Group (Volvo Cars), Trafikverket i Sverige og Statens Vegvesen går nå sammen om et pilotprosjekt der informasjon om veifriksjonen fra enkeltstående biler deles via et skybasert system.

 

Sanntidsdata om glatte veistrekninger brukes til å advare kjøretøyer i området, og bidrar samtidig til å gjøre vedlikehold av vinterveier mer effektivt.

 

- Pilotprosjektet er et av de første praktiske eksemplene på hvordan kommunikasjon mellom kjøretøyer over mobilnettet gjør det mulig for bilene å "snakke" med hverandre og med trafikkmiljøet. Dette kan bidra til å gjøre trafikken sikrere – sier Erik Israelsson, prosjektleder for Cooperative ITS (Intelligent Transport System) i Volvo Cars.

 

- Vi har 50 testbiler på veiene, og neste vinter vil dette antallet øke betraktelig. Målet vårt er å gjøre teknologien tilgjengelig for våre kunder innen et par år, sier Israelsson.

 

Bruk av mobilnettet

Når Volvos testbiler oppdager en isete eller glatt veistrekning, sendes informasjonen til Volvo Cars' database via det mobilnettet. Det går da umiddelbart ut en advarsel til andre kjøretøyer som nærmer seg det glatte området, og det gjør det mulig for sjåførene å reagere raskt for å unngå en kritisk situasjon.

 

En advarsel om glatt veistrekning på instrumentbordet informerer sjåføren. Applikasjonen i kjøretøyet vil bli utformet slik at denne advarselen er tilpasset risikonivået, basert på bilens fart og veiforhold.

 

Bedre vintervedlikehold av veiene

Informasjon om isete veistrekninger blir også sendt til veimyndighetene som et tillegg til eksisterende målestasjoner langs veien. Dataene kan hjelpe veimyndighetene og deres entreprenører til bedre planlegging og gjennomføring av vintervedlikehold på veiene, og til raskt å takle endrede forhold.

 

- Når veimyndighetene har tilgang til informasjon fra et større antall biler, kan dataene brukes til å vedlikeholde vinterveiene mer effektivt. Informasjonen vil kunne forbedre sikkerheten ytterligere for alle som ferdes på veien. Dette vil også kunne redusere saltingen der det ikke er nødvendig, og med dette redusere miljøpåvirkningene, sier Erik Israelsson.

 

Volvo Cars er klar over at å opprettholde sluttbrukernes personvern er et viktig aspekt ved dette sikkerhetssystemet. Informasjonen som deles med veimyndighetene vil ikke omfatte data fra de enkelte kjøretøyene – den samlede informasjon brukes kun for å beskrive den nåværende statusen på veinettet.

 

Ambisiøs tilkoplingsstrategi

Volvo Cars går i strategiske partnersamarbeid for å skape skybaserte løsninger. Advarselen om glatt veistrekning er den første sikkerhetsfunksjonen i Volvo-skyen, og utviklingen av avansert kommunikasjon via mobilnettet er en del av selskapets mål om å tilby kundene en komplett tilkoplet opplevelse via sin Volvo.

 

- Dette er bare begynnelsen. I fremtiden kommer vi til å få mer utveksling av viktig informasjon mellom kjøretøyer – sier Erik Israelsson. Han legger til at det ligger et betydelig potensial på dette området – som tryggere trafikk, en mer behagelig kjøretur og bedre trafikkflyt.

 

- Det strategiske fokuset på tilkoblingsmuligheter innen vår nye skalerbare produktarkitektur baner vei for flere skybaserte sikkerhetsløsninger fremover. Dette bringer oss nærmere vår sikkerhetsvisjon om at ingen skal omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo etter år 2020, avslutter Erik Israelsson i Volvo Cars.

Nøkkelord:
Produktnyheter
Beskrivelser og fakta i dette pressematerialet gjelder Volvo Cars internasjonale bilsortiment. Egenskaper som er beskrevet, kan være ekstrautstyr. Bilspesifikasjoner kan variere fra land til land og kan endres uten forhåndsvarsel.