Bilder

Volvo 123 GT (Amazon)

feb 06, 2003 ID: 5812
Volvo 123 GT (Amazon)
Front, Side. The 123 GT was the most powerful of all Amazon/120 models. This is a 1967 model and features sporty details like auxiliary lamps, extra bright work, wing mirrors, a rev counter and a three-spoke steering wheel.
Nøkkelord:
Exterior, Mennesker, P120 Amazon, P130, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.