Bilder

The Amazon/122 was originally only offered with two-tone paintwork.

nov 12, 2002 ID: 5785
The Amazon/122 was originally only offered with two-tone paintwork.
Front (Left); Side (Right). However, this changed in 1961 when single colour paintwork replaced the two-tone colour schemes. The same year also saw the introduction of a two-door model.
Nøkkelord:
Exterior, Mennesker, P120 Amazon, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.