Bilder

Volvo P220 Amazon

jul 25, 2014 ID: 5741
Volvo P220 Amazon
Front, Side. The estate version, the P220, was introduced in 1962 and carried on until 1969. It helped to establish Volvo's reputation as a strong manufacturer of versatile and comfortable estate cars.
Nøkkelord:
P220, Exterior, Mennesker, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.