Bilder

Volvo 122 (Amazon) and Volvo PV 544 USA

jul 25, 2014 ID: 5656
Volvo 122 (Amazon) and Volvo PV 544 USA
Front
Nøkkelord:
PV 544, Historisk, Exterior, Mennesker, P120 Amazon

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.