Bilder

Volvo 122, USA

sep 04, 2002 ID: 5652
Volvo 122, USA
Front, A Swede in New York. A 1958 Volvo 122 "Amazon" caught in the middle of Manhattan traffic.
Nøkkelord:
Exterior, P120 Amazon, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.