Bilder

Volvo Amazon/122

jul 25, 2014 ID: 5650
Volvo Amazon/122
Side. Born in 1956 and featuring a timeless design. The Amazon/122 appealed as much to people then as it does today. Some 35,000 examples are still believed to be in existence around the world.
Nøkkelord:
Exterior, Mennesker, P120 Amazon, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.