Bilder

Volvo PV 444

jul 25, 2014 ID: 5542
Volvo PV 444
Paint shop, Lundby plant
Nøkkelord:
PV 444, Mennesker, Annet, 1940, 1946, Volvo PV444/544, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.