Bilder

Volvo PV 444 A

sep 04, 2002 ID: 5524
Volvo PV 444 A
A popular period accessory, the flower vase
Nøkkelord:
PV 444, Historisk, Interior, Detail, 1940, 1946, Volvo PV444/544

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.