Bilder

Volvo PV 36 "Carioca"

sep 04, 2002 ID: 5419
Volvo PV 36 "Carioca"
Side, Police cars ready for delivery
Nøkkelord:
PV 36, Exterior, 1930, 1935, Volvo PV 36 Carioca, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.