Bilder

Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist Safety, Injury Prevention, Volvo Car Group

apr 18, 2013 ID: 48811
Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist Safety, Injury Prevention, Volvo Car Group
Lotta Jakobsson, Senior Technical Specialist Safety, Injury Prevention, Volvo Car Group. Lotta Jakobsson is also an adjunct professor at Chalmers University of Technology in Gothenburg, Sweden.
Nøkkelord:
Mennesker, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.