Bilder

Unique Volvo P1800 with factory-fitted Aston Martin engine

sep 15, 2011 ID: 40291
Unique Volvo P1800 with factory-fitted Aston Martin engine
A unique Volvo P1800 with factory-fitted Aston Martin engine will be one of five different P1800 on the Volvo Cars Heritage stand at the Birmingham Classic Motor Show, November 11-13, 2011.
Nøkkelord:
P1800, Exterior, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.