Bilder

XC90 Recharge T8 AWD, Denim Blue

mar 04, 2022 ID: 294664
XC90 Recharge T8 AWD, Denim Blue
XC90 Recharge T8 AWD, Denim Blue
Nøkkelord:
Exterior, XC90, Driving, 2023

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.