Bilder

Volvo Cars - dashboard illustration

jan 04, 2022 ID: 292955
Volvo Cars - dashboard illustration
Volvo Cars - dashboard illustration . The visuals included in this communication are intended to merely illustrate development efforts by Volvo Cars and are not indicative of exact capabilities or applications of the technology onboard current or future Volvo cars. Any future offering from Volvo Cars may materially deviate from what is illustrated in this communication.
Nøkkelord:
Interior, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.