Bilder

Volvo Concept Recharge, Exterior front view

nov 17, 2021 ID: 289676
Volvo Concept Recharge, Exterior front view
Volvo Concept Recharge, Exterior front view
Nøkkelord:
ReCharge Concept, Exterior, Studio, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.