Bilder

Volvo Concept Recharge, Exterior left side

nov 17, 2021 ID: 289659
Volvo Concept Recharge, Exterior left side
Volvo Concept Recharge, Exterior left side
Nøkkelord:
ReCharge Concept, Konsepter, Exterior, Studio

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.