Bilder

Volvo Cars’ new Range Assistant app will offer additional features that, for example, coach drivers with smart tips on driving style to optimise driving range.

okt 19, 2021 ID: 289325
Volvo Cars’ new Range Assistant app will offer additional features that, for example, coach drivers with smart tips on driving style to optimise driving range.
Volvo Cars’ new Range Assistant app will offer additional features that, for example, coach drivers with smart tips on driving style to optimise driving range. Note: the user interface may look different when the feature becomes available in a later version.
Nøkkelord:
Interior, Produktnyheter

Opphavsretten til innholdet tilhører Volvo Cars, Public Affairs, SE-405 31 Gøteborg eller konsernets tilknyttede selskaper. Alle rettigheter forbeholdt.


Bilder kan ikke endres, men kan lastes ned til redaksjonelt og strengt privat bruk.


Kommersiell bruk forutsetter skriftlig forhåndstillatelse fra Volvo Cars. Kontakt den lokale representanten for Volvo Cars. Se Mediekontakter. Ved å laste ned og bruke bilder og annet materiell godtar brukeren automatisk vilkårene ovenfor.